Класи неорганічних сполук, страница 11

Назви деяких аніонів:  SO42- — cульфат  ( тетраоксосульфат ), SO32- — (сульфіт,    триоксосульфіт), РО43- — фосфат ( тетраоксофосфат), NO3- — нітрат, NO2- — нітрит, ClO2- — хлорит, СlO- — гіпохлорит, Cl- — хлорид, Br- —  бромід, F- — флуорид, CN- — ціанід.

     Назву кислоти можна будувати, використовуючи назву аніона замість прикметника, додаючи до нього іменник “кислота”: H2SO4— cульфатна (VІ) кислота, сульфатна кислота. Якщо оксигеновмісна кислота містить елементи у найвищому ступені окиснення, то ступінь окиснення і число атомів оксигену можна не вказувати: H2SeO4 — селенатна, HNO3 — нітратна, H2CrO4 — хроматна, H2SO4 — сульфатна кислоти.

     Назви безоксигенових кислот  походять від аніонів із суфіксом -ід      (ид):  HCl — гідроген хлорид,  H2S — дігідроген сульфід,  HCN — гідроген ціанід, Їх можна також  називати  так: HІ — іодидна кислота, H2Se — cеленідна кислота. Можно також використовувати традиційні назви, наприклад,  HCl — хлороводнева кислота.

    Одержання кислот.

1. Взаємодія кислотних оксидів з водою:

       SO3+ H2O= H2SO4 ;   P2O5+3H2O= 2H3PO4

2. Взаємодія солей з кислотами:

      Na2SіО3+H2SO4= Na2SO4 + H2SіО3;    2NaCl+H2SO4= 2HCl+Na2SO4

Одержана кислота повинна бути більш слабкою, менш розчинною або більш леткою, ніж взята.

3. Взаємодія неметалів з воднем:

     Н2 + Сl2 = 2HСl­;      H2 +  S = H2

Хімічні властивості кислот.

     1. Взаємодія з металами:

а) метали,  розміщенні в ряду напруг до водню, реагують з  звичайними  кислотами  (НСl, Н24 розб., H2S) і  витісняють водень: