Класи неорганічних сполук, страница 19

     Розв’язок:

1.  М(сполуки) - ?

        М(сполуки) = DповМ(пов) = 2,34. 29 = 67,0 г/моль

2.  х :  у -? ( ВхFу)

  х : у =, тобто елементарна формула сполуки  - ВF3

3.  Молекулярна  формула - ?

Молярна маса  ВF3 = 10 + 19. 3 = 67 г/моль, тому формула ВF3 є молекулярною формулою

Відповідь: молекулярна формула сполуки  ВF3.

ІV. Визначення маси,  обєму,  кількості  вихідних або кінцевих речовин

    Приклад 5.  Розрахуйте кількість речовини, масу і об’єм амоніаку, добутого в результаті   нагрівання суміші 14 г азоту і 14 г водню.

Розв’язок:

1.n ( N2) - ?

       n (N2) = m(N2) /M(N2) = 14 г : 28 г/моль = 0,5 моль

2. n (H2) - ?

       n (H2) = m(H2) /M(H2) = 14 г : 2 г/моль = 7 моль

3.Яка речовина в надлишку - ?

  Використовуючи рівняння, визначимо стехіометричне співвідношення кількостей реагуючих речовин:

     N2 + 3H2 ® 2NH3

   Співвідношення молей стехіометричне (  згідно з рівнянням реакції) складає:

    n (N2) : n ( H2) = 1 : 3

   співвідношення згідно з умовами складає:

      n (N2) : n (H2) =0,5 : 7 = 1 : 14,  кількість водню за умовами задачи у надлишку і кількість продукта реакції  треба разраховувати, виходячі з кількості  азоту.

    4. n (NH3) - ?

            n (NH3) =  2n (N2) = 0,5 . 2 = 1  моль

    5. m ( NH3) - ?     V(NH3) - ?

            m (NH3) = n (NH3) . M(NH3) = 1 моль . 17 г/моль = 17  г

            V(NH3)  = n (NH3) . VM(NH3) = 1 моль . 22,4 л/моль = 22,4 л

Відповідь:  кількість, маса і об’єм утворенного амоніаку складають відповідно:  1  моль,  17  г,  22,4 л.