Класи неорганічних сполук, страница 10

 Основність кислоти  визначається числом утворених при дисоціації іонів Гідрогену. Поділяють кислоти на одноосновні ( НСІ, НNO3 ), двоосновні   (H2SO4, H2S), триосновні (Н3РО4).  Дво- і багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто:   Наприклад:

                   Н3РО4   «  Н++ Н2РО4-( перший ступінь);

                   Н2РО4- «   Н+ + НРО42-  ( другий ступінь);

                   HPO42- « H+ + PO4 3-     ( третій ступінь);

    Дисоціація проходить частіше по першому ступеню,  менше -  по другому і ще менше — по третьому.  Тому в розчині  фосфатної кислоти є молекули Н3РО4 та іони  Н2РО4-, НРО42- ,  РО43- і  Н+ .

    Розрізняють кислоти оксигеновмісні ( HNO3; H2SO4 ; Н3РО4), які є гідратами відповідних оксидів,  і  безоксигенові  ( HCІ; H2S; HCNS ).

    За кількістю іонів Гідрогену, утворених при дисоціації ( ступеню дисоціації кислоти - a),  розрізняють сильні кислоти – НСІ, HBr, HI, H2SO4, HNO3,  HCIO4 ( a > 30%),  слабкі кислоти  - Н2СО3, Н2SO3, H2S, H2SiO3, HNO2 ( a<3%) і кислоти середньої сили –Н3РО4 і т. і.

   За елементом-окиснювачем розрізняють звичайні кислоти, у яких окиснювачем є іон Гідрогену і кислоти-окиснювачи, де окиснювачем є елемент, який утворює кислоту. Кислотами - окиснювачами  є нітратна кислота будь-якої концентрації і сульфатна кислота концентрована. Всі інші кислоти, в тому числі і сульфатна кислота розбавлена є звичайними  (простими)  кислотами.

    Назви кислот.

Систематичні назви кислот будуються з назв аніонів і починаються з назви катіона — «гідроген» : HNO3 — гідроген нітрат (V), гідроген триоксонітрат, H2SeO3 — дигідроген триоксоселенат.