Класи неорганічних сполук, страница 2

      Атомна одиниця маси – це сучасна позасистемна одиниця вимірювання атомних та молекулярних мас ( позначається а.о.м. )

Вона є 1/12 часткою маси  атому ізотопу  Карбону  12С.  Маса цього ізотопу  дорівнює 19,93 10-27 кг. З цього випливає, що

1 а.о.м =

Ця величина – одна з фундаментальних фізичних сталих.

    Відносна атомна маса ( Аr,  r- relаtive -  відносний) – це величина, що визначається відношенням маси атома елемента до  величини 1 а.о.м. :

                      Аr(ат) = m (ат) / 1 а.о.м

   Аr (Н) = 1,67 10-27  кг / 1 а.о.м. =1,67 .10-27  кг / 1,66 . 10-27 кг = 1,008  

   Аr (U) =  3,9513. 10-25  кг / 1 а.о.м.  =  3,9513. 10-25  кг / 1,66 . 10-27 кг                                                                 = 238,03.

 Основною властивістю атомів хімічних елементів є їх схильність до сполучення з утворенням хімічних речовин.

    Молекула – здатна до самостійного існування частинка речовини, що зберігає  її хімічні властивості. Молекули складаються з атомів, які з’єднані між собою хімічними зв’язками в певній послідовності та певним чином орієнтовані у просторі. Число атомів в молекулах становить від двох ( Н2, О2) до кількох тисяч ( гормони, білки). Атоми  інертних газів іноді називають одноатомними молекулами  ( Не, Аr). Усі молекули одної речовини молекулярної будови мають однаковий склад, розміри, масу і властивості. Молекули різних речовини різняться  за цими характеристиками. Молекули безперервно рухаються. У твердих речовинах вони здійснюють коливальний рух навколо положень рівноваги, в рідких – теж коливаються і прямолінійно переміщуються в  нові положення, в газах – здійснюється прямолінійний хаотичний рух. Відстань між молекулами у твердих речовинах і рідинах складає  » 10-10 м, у газах – 10-8-10-7 м.  Під час фізичних  явищ молекули зберігаються, під час хімічних перетворень – руйнуються, поєднуються в нові комбінації, утворюючи нові  речовини.

Сполуки, які складаються з атомів одного елементу, називаються гомосполуками.  Найбільш стійка за звичайних умов гомосполука елементу називається простою речовиною.  Наприклад, Карбон утворює графіт  і алмаз, Оксиген утворює  атомарний кисень О, молекулярний кисень О2 і озон О3. Серед цих прикладів простими сполуками є графіт  та молекулярний кисень, як більш стійки за  звичайних умов. Явище існування кількох гомосполук одного елементу називається алотропією.