Класи неорганічних сполук, страница 7

F                            Флуор                                  флуор (фтор)

Н                           Гідроген                               водень

Нg                          Меркурій                             ртуть

Mn                         Манган                                 манган

N                           Нітроген                               азот

Ni                          Нікол,Нікель                        нікель

О                           Оксиген                                кісень

S                            Сульфур                              сірка

Si                            Силіцій                                  силіцій

Важливими класами неорганічних сполук є оксиди, основи, кислоти і солі. Генетичний зв’язок між класами неорганічнихсполук такий

                   Неметали                                             Метали

               Кислотні оксиди          Основні оксиди

                                                                            Амфотерні гідроксиди

              Кислоти                                                     Основи

                                                                      Солі

Оксиди.

    Оксидами називаються сполуки елементів з Оксигеном. Наприклад: Na2О —натрій  оксид, AІ2О3 — алюміній оксид, ZnO — цинк оксид. Якщо елемент утврює декілька оксидів, то після назви вказується його ступінь окиснення: FeO ферум (ІІ) оксид, Fe2О3 — ферум (ІІІ) оксид, Cl2О7  — хлор (VІІ) оксид.