Класи неорганічних сполук, страница 22

1.V (Н2) в реакції 1 - ?

              М(Fe) =  56 г/моль

             Складемо пропорцію згідно з рівнянням реакції (1):

                  56 г Fe  утворюють 22,4 л Н2

                    Х г Fe утворюють    а л Н2;  а = 22,4 Х /56  л

2. V (Н 2) в реакції 2 - ?

              М(Zn) =  65 г/моль

             Складемо пропорцію згідно з рівнянням реакції (2):

                  65 г  Zn утворюють  22,4 л Н2

                  5,58-Х  Zn г   утворюють  b л Н2;  b = (5,58 –Х) 22,4 / 65  л

3. m (Fe) - ? 

   а + b  = 22,4Х :56 + 22,4(5,58-Х) : 65 = 2,016. Вирішуємо рівняння з одним    невідомим –Х:    0,4Х  - 0,34Х + 1,90 = 2,016;

           0,116 = 0,06Х;

         Х = m (Fe) = 1,93 (г)

4. m (Zn) - ?

     m (Zn).= m( суміші) - m (Fe) =5,58 – 1,93 = 3,65 (г)

Відповідь: m (Fe) = 1,93 (г), m (Zn)= 3,65 (г)

VІІI. Задачі, повязані з приготуванням розчинів

 Приклад 11. Обчислити масу сульфатної кислоти, яка міститься в 400 мл розчину з масовою часткою кислоти 60% і густиною 1,5 г/см3.

Розв’язок.

1.m  (400 мл розчину Н24) - ?

  m ( розч)= V .r =  40мл .1,5 г/мл = 600  г

2.m ( Н2SO4 у 400 мл розчину) - ? 

     m ( Н2SO4) = 600 г . 0,6 = 360 г

Відповідь: маса сульфатної кислоти у розчині становить 360  г.

Приклад 12. Мідний купорос масою 25 г розчинили у воді масою  175 г. Визначити масову частку купрум (ІІ)  сульфату в добутому розчині.

Роз’язок.

1.  m(CuSO4) у мідному купоросі - ?

М(CuSO4) =160 г/моль;  М(CuSO4 .2О)= 250 г/моль

 250 г CuSO4 .2О  містять 160 г CuSO4

 25 г CuSO4 .2О  містять  х г CuSO4 ;    х = 16 г

2.m (розчину) - ?

   m (розчину) = m(CuSO4. 2О) + m(Н2О) = 200 г