Класи неорганічних сполук, страница 13

                    Cu + 2H2SO4 (конц) ® CuSO4 + SO2­ + 2H2O

                            Сu° - 2e ® Cu2+

                             S6+ + 2e  ® S4+

2. Взаємодія з основними оксидами:

     СuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O;   Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O

3. Взаємодія з основами ( реакція нейтралізації):

    NaOH + HCl = NaCl + H2O;     Cu(OH)2 + H2SO4= CuSO4 + 2H2O

4. Взаємодія з солями:

    H2SO4 + BaCl2 = BaSO4¯ + 2HCl;      HCl+AgNO3 = HNO3 + AgCl¯

                                            Основи.

     Основами називають речовини, при електролітичній дисоціації яких утворюються аніони у вигляді гідроксид-іонів. Основами  є  гідрати основних оксидів. Загальна формула основ - Me(OH)n. Кількість гідроксильних груп дорівнює ступеню окиснення металу і визначає кислотність основи.   Так, NaOH — однокислотна, Са(ОН)2 — двокислотна основа.

          Багатокислотні основи дисоціюють ступінчасто:

                   Са(ОН)2 «  СаОН+ + ОН-      (перший ступінь)

                   СаОН« Са2+ + ОН-              (другий ступінь)  

     Назва основ.

Назва складається з назви катіона і слова “гідроксид”.

Наприклад: КОН — калій гідроксид. Якщо елемент утворює декілька основ, то вказують ступінь його окиснення:  Fe(OH)2 — ферум (ІІ) гідроксид, Fe(OH)3 —  ферум (ІІІ) гідроксид.

     Основи, розчинні у воді, називають лугами. Це гідроксиди лужних і лужно-земельних металів: LіОН;  NaOH;  КОН;  RbOH; CsOH; Са(ОН)2; Sr(OH)2; Ва(ОН)( три останні сполуки малорозчинні).

     Одержання основ.

1. Взаємодія лужних і лужно-земельних металів з водою:

          2Na + 2H2O = 2NaOH + H2­;    Ва  + 2Н2О = Ва(ОН)2 + Н2­