Класи неорганічних сполук, страница 9

      Одержання оксидів.

 І. Окиснення простих речовин:

                   С + О2 = СО2 ;   2Мg + О2 = МgО

2. Горіння складних речовин:

                   СН4 +2О2  = СО2­ + 2Н2О

3. Розкладання солей:

                   СаСО3 = СаО + СО2­;     2Рb(NО3)2 = 2РbО + 4NО2­ + О2­

4. Розкладання основ:

                   Mg(OH)2 = MgО + H2O;     Hg(OH)2 = HgО + H2O          

5. Розкладання кислот:

                   4НNО3 = 4NО2 + 2Н2О + О2­;    2Н3ВО3 = В2О3 + 3Н2О.

    Хімічні властивості оксидів.

І. Основні оксиди взаємодіють  з кислотами  з утворенням солі і води:

                   FeO +  H2SO4 = FeSO4 + H2O

2. Кислотні оксиди взаємодіють з основами з утворенням солі і води:

                   SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2

3. При взаємодії кислотних і основних оксидів утворюється сіль:

                   СаО + СО2 = СаСО3

4. Більшість кислотних оксидів і оксиди лужних і лужно-земельних металів    взаємодіють з водою:

                   SO3 + H2O = H2SO4;   Na2O + H2O = 2NaOH

5. Амфотерні окисди реагують  з кислотами і основами:

                      ZnO + HCl ® ZnCl2 + H2O

                      ZnO + 2NaOH ® Na2ZnO2 + H2O

                                                Кислоти

    Кислотами називаються речовини, які при електролітичній дисоціації з катіонів утворюють тільки катіони Гідрогену.  Наприклад:

                   HCІ  «   H+ + CІ- ;   СН3СООН  «  Н+  + СН3СОО-     

 Кислоти поділяються  за кількістю утворених іонів Гідрогену при дисоціації; наявності у їх складі Оксигену, силі кислот ( їх ступені дисоціації) та їх окиснювальними властивостями.