Класи неорганічних сполук, страница 24

7.  Напишіть формули ангідридів кислот: HNO3; H2SiO3; H3PO4;  Н3BO3; HMnO4; HNO2.

8.  Які оксиди можна одержати нагріванням таких  речовин : Pb(NO)3; H2SiO3; BaCO3; CaSO4?

9.  Як дисоціюють середні, кислі, основні солі ? Наведіть  приклади.

10.  Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна одержати основні і кислі солі: KHCO3; AlOHCl2; (ZnOH)2SO4; NaHSO3; Ca(H2PO4)2. і перевести їх в середні. Назвати сполуки.

11.  Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких , маючи натрій, сірку, кисень і водень, можна одержати три середні солі, три кислі солі і три кислоти. Як здійснити такі перетворення :  

А)  Zn - ZnSO­­- Zn(OH)- Na2ZnO2  - ZnCl- ZnCO3 - ZnO; 

Б)  BaO - BaCl- Ba(OH)- Ba(NO3)- BaSO4.

12.  Скільки грамів кислої солі утворюється при взаємодії 10 г гідроксиду натрію з 19,6 г сульфатної кислоти?

13.  До розчину, який містить 6,8 г цинк хлориду, долили розчин, який містить 5 г натрій гідроксиду. Скільки утворилось осаду ?

14.  Визначте, яка маса міді  необхідна для реакції з надлишком концентрованої нітратної кислоти для одержання 2,1 л (н.у.) нітроген (IV)оксиду, якщо об’ємна частка виходу нітроген (IV) оксиду дорівнює 94%.

15.  Визначте об’єм вуглекислого газу, який виділиться при спалюванні 500 кг вугілля, що містить 8% негорючих домішок.

16.Сполука містить 75,56 % Арсену і 24,24 % Оксигену. Густина його пари за повітрям складає 13,65. Визначити молекулярну формулу сполуки.

16.  Визначити масову долю кожного з елементів у СаСО3.

     17.Cуміш складається з трьох газів, вуглекислого газу, азоту і аргону.    Об’ємні частки газів дорівнюють 20,50,30%. Визначити масові частки газів у суміші.

18.Якій об’єм  карбону (ІІ) оксиду можна добути з 50 г вугілля за

 н.у. ,масова частка негорючих домішків складає 4 % - ?