Класи неорганічних сполук, страница 12

                             2НСl + Mg = H2­ + MgCl2;

                               2Н+ + 2е ® Н2          -  окиснювач

                                                  Mg° -2e ® Mg 2+  - відновник

б)  метали, розміщені у ряді напруг після водню із  звичайними кислотами  не реагують :

                                 Сu + HCl

в) кислоти-окиснювачи  (HNO3, H2SO4 конц )  реагують з більшістю металів, причому  відновлюються нітроген (V) і сульфур (VI) :

Ступінь відновлення залежіть від активності металів і ступеню розбавлення       ( для нітратної кислоти). Активні метали  (до цинку у ряді напруг )  відновлюють нітратну кислоту до солей амонію NH4NO3, вільного азоту, N2O,  а сульфатну кислоту до Н2S  i S°.

   4Zn +  10HNO3 (розб) = 4Zn(NO3)2 + N2O­ +5H2O

                     Zn° - 2e  ® Zn2+

                     2N5+ + 8e  ® 2N+

Метали середньої активності ( від цинку до  свинцю )  відновлюють нітратну кислоту до  N2O , NO, а  сульфатну – до   S° та  SO2.  Малоактивні метали ( після водню до срібла) відновлюють HNO3 до NO i NO2,   H2SO4 – до SO2 або солей Н2SO3.  Благородні метали ( Аu, Pt, Pd )  не реагують з цими кислотами.  З концентрованими НNO3 i H2SO4  не реагує    залізо  внаслідок утворення нерозчинних у цих кислотах первинних продуктах окислення, тому їх  транспортують у залізних цистернах. Приклади:

                   Сu + 4HNO3(конц )  = Cu(NO3)2 + 2NO2­ + 2H2O

                            Сu° -2e ® Cu2+

                            N5+ + 1e ® N4+

                   3Сu + 8HNO3 ( розб.) = 3Сu(NO3)2 + 2NO­ + 4Н2О

                            Сu° -2e ® Cu2+

                            N5+ + 3e ® N2+