Класи неорганічних сполук, страница 18

   Відповідь: w (Р) у Са3(РО4)2 =  20,0 % ,   w (Р) у  Са (Н2РО4)2   = 26,5 %.

ІІ. Визначення   масової,  обємної  або   мольної  частки  сполук у сумішах.

           Приклад 2. Визначити відносну атомну масу Бору, якщо мольна                                                                                  частка c (10В)  ізотопу 10В становить 19,6 %, а  ізотопу 11В – 80,4 %.

        Розв’язок:

        Аr(B) -?

Аr(B) = Ar (10В) . c (10В)  + Ar (11В) . c (11В) = 10 . 0,196 + 11 . 0,804 =

= 1,96 + 8,84 =  10,8

Відповідь: Відносна атомна маса Бору становить 10,8.

Приклад 3. Є газова суміш,  масові частки газів у якій дорівнюють: водню –35%, азоту – 65 %. Визначити об’ємні частки газів у суміші.

Розв’язок:

1.  n( Н2) - ?  n(N2) - ?

  Нехай  m(суміші) дорівнює 100 г. Тоді m( Н2) = 35 г ;m(N2) = 65 г.

  М( Н2) = 2 г/моль ;  М(N2) = 28 г/моль.

          n( Н2)  = m( Н2) / М( Н2)  = 35 г /2 г/моль  = 17,5 моль

          n(N2) )  = m( N2) / М( N2)  = 65 г /28 г/моль  = 2,32 моль

         2. c( Н2) - ?  c(N2) - ?

c( Н2) = n (Н2) / [n(N2) + n(Н2)] = 17,5 : ( 17,5 + 2,32) = 0,883, або 88,3 %

c( N2) = n (N2) / [n(N2) + n(Н2)] = 2,32 : ( 17,5 + 2,32) = 0,117, або 11,7 %

         3. j( Н2) - ?  j(N2) - ?

Відомо, що  об’ємні долі  газів дорівнюють їх мольним долям  ( як наслідок з закону Авогадро), . j( Н2)  = c( Н2) =  88,3 %;  j(N2) = c( N2) = 11,7 %.   

      Відповідь: об’ємні частки газів у суміші  складають j( Н2)  = 88,3 %,     j(N2)  = 11,7 %.

ІІІ. Визначення молекулярної формули сполуки

Приклад 4. Сполука Бора з Флуором містить 84 % Флуору. Густина за   повітрям дорівнює 2,34. Визначити  молекулярну формулу сполуки.