Класи неорганічних сполук, страница 21

       Використовуючи рівняння  реакції складаємо пропорцію:

          MgCO+  H2SO4 ® MgSO4  + Н2О + СО2­

          М (MgCO3) = 24 + 12 + 3 . 16 = 84 г/моль

          84 г MgCO3   утворюють 22,4 л СО2                  

          Х г MgCO3   утворюють 224 л СО2 ;       Х = 840 г

           ( 22, 4 л - об’єм  одного моля газу за н.у.)        

2.w ( домішок у технічному зразку) - ?

    w ( домішок) = (m теор/ m  прак) .100% = (840:1000).100 = 84 %

Відповідь: масова частка домішок у зразку технічного карбонату магнію складає 84 %.

VII. Розрахункові задачи на визначення масової частки  суміші

     Приклад 9.Суміш  міді та алюмінію масою 20 г обробили розчином  хлоридної  кислоти, при цьому виділилося 6,72  л газу за н.у. Визначити масові частки металів у суміші.

Розв’язок:

Суміш складається з двох компонентів,  один з яких – активний метал     ( АІ), який реагує   з хлоридною кислотою згідно з рівнянням

               2АІ + 6НСІ ® 2АІСІ3 + 3Н2

Другий компонент (Сu) є неактивним металом і з кислотою не реагує.

1.m(АІ) у суміші - ?

     2А (АІ) = 2 .27 = 54 г

     54 г АІ утворюють     -    3моль .22,4 л/моль =  67,2 л  Н2

      Х г АІ утворюють      -       6,72 л Н2;   Х = 5,4 г

2.w (АІ) - ?

      w(АІ) = m АІ / m суміш .100% = ( 5,4 : 20) . 100% = 27%

3. w (Cu) - ?

      w (Cu) =  100 - w(АІ) = 73%.

Відповідь: w(АІ) =  27%, w (Cu) =73%.

     Приклад 10. При розчиненні у хлоридній кислоті 5,58 г суміші  порошків заліза і цинку виділилось 2016 мл газу за н.у. Визначить масові частки кожного метала у суміші.

Розв’язок:

обидва компонента суміші беруть участь у реакції:

 Fe + 2HCl ® FeCl2 + H2      (1)

 Zn + 2HCl ® ZnCl2 + H2     (2)

Позначимо масу  заліза-  m (Fe) за Х (г), тоді маса цинку - m (Zn)  буде дорівнювати        5,58– Х(г).