Класи неорганічних сполук, страница 17

                             Mg + HCl = MgCl2 + H2­

10. Взаємодія металів з солями:

                             Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

    Хімічні властивості солей.

1. Метали, які мають менше алгебраїчне значення стандартного електродного потенціалу, витісняють із солі метал, який має більше алгебраїчне значення стандартного електродного потенціалу:

                             Zn +  FeSO4 = Fe + ZnSO4.

2. Солі взаємодіють з кислотами:

                             CuSO4 + H2S = CuS¯ + H2SO4

3. Солі взаємодіють з  лугами:

                             CuSO4 + 2KOH = Cu(OH)2¯ + K2SO4

4. Солі взаємодіють між собою:

                             CaCl2+Na2СO3=CaCO3¯+ 2NaCl

Три останні типи взаємодій відбуваються у випадку,  коли утворюються гази (SO2, CO2)  або нерозчинні речовини ( Cu(OH)2, CaCO3).

              ІІІ .    Розвязок типових задач  з елементарної хімії

І. Визначення   масової  частки  елементів у сполуках

      Приклад 1. Визначить масову долю  фосфору   в простому і  подвійному суперфосфаті.

      Розв’язок:

     1. М Са3(РО4)2   ? М Са (Н2РО4)2   - ? 

         М Са3(РО4)= 40,1.3 + 31.2 + 16.8 = 120,3 + 62 + 128 = 310,3 (г/моль)

         М Са (Н2РО4)= 40,1 + 1.4 + 31.2 + 16.8 = 234,1 (г/моль)

     2. w (Р) у Са3(РО4)2 - ?    w (Р) у  Са (Н2РО4)2   - ?

        w (Р)   =    =  =  0,20 ( 20,0 %)

        w (Р) =   =  =  0,265 ( 26,5 %)