Класи неорганічних сполук, страница 3

     Сполуки, які складаються з атомів різних елементів називають гетеросполуками, або складними речовинами, наприклад,  вода Н2О,  амоніак NH3, сульфатна кислота  H2SO4, тощо.

 Найважливішою  характеристикою молекули  є  її  склад, який описується хімічними формулами.  Використовують декілька видів хімічних формул. Для сполук з молекулярною будовою використовуються  молекулярні формули, які  відображають якісний склад та кількісні співвідношення атомів у молекулі. Наприклад, молекула СО2 складається атомів  Карбону і Оксигену у співвідношеннях 1:2.

     В електронних формулах зображуються зв'язки між атомами у молекулі, які утворюються   спільними електронними парами, наприклад, Н : Н, О :: О , Н : О: Н. Такими формулами користуються, коли треба розібрати механізми утворення зв’язків у молекулі. 

     Структурні формули показують порядок з’єднання атомів в молекулах:

                О      Н                     Н        О               О

      Са                                                           S

                О      Н                     Н         О              О

    Не всі речовини складаються з молекул. Молекулярну будову мають більшість органічних речовин та частина неорганічних, наприклад, прості речовини  водень  Н2, кисень О2,  йод  І2; складні – галогеніди, сульфіди, гідриди, оксиди  неметалів (CО2,  SO3, РСІ3,  Н2S,  AsH3) і безводні неорганічні кислоти  (HBr, HI).

Більшість твердих неорганічних речовин (основні оксиди, луги, солі)  складаються з іонів або поляризованих атомів. Носієм хімічних властивостей речовини в них є сукупність частинок, кількісне співвідношення  в якій відображає склад речовини , наприклад,  NaCl, KOH, K2SO4. Тому не можна застосовувати поняття “молекула” щодо речовин  з  немолекулярною будовою.