Класи неорганічних сполук, страница 6

    До елементів - неметалів відносяться   Гідроген,  Нітроген,  Оксиген, Галогени (  F, Cl, Br, I), інертні гази  ( He, Ar, Ne та ін.), Сульфур, Фосфор.  Для більшості з них  характерною   особливістю  є  здатність приймати електрони  і утворювати  аніони:      S° + 2e ® S 2- , тобто проявляти окиснювальні властивості. Іноді вони можуть виявляти і відновні властивості. Більшість  інертних  газів  не утворюють  іони.

    В  зв’язку з новою українською номенклатурою багато елементів змінило свої назви. В таблиці 1 наведені  нові  назви деяких елементів і простих речовин, які вони утворюють.

    Прості сполуки металів, або просто метали  відрізняються від неметалів своїми фізичними, хімічними  та механічними  властивостями. Для металів  характерні високі електро - і теплопровідність, металевий блиск, твердість, ковкість, здатність до пластичної деформації і т.п. Всі метали, крім  ртуті за звичайними умовами  є твердими речовинами.

      Серед простих сполук неметалів є гази ( H2, N2, O2, Cl2,  F2),  рідини (Br2), тверді речовини (S, P, Si ) . Більшість з них  є диелектриками  (але  графіт,  силіцій  проводять електричний струм),  не мають металевого блиску,  мають невелику твердість і є крихкими.

      Класифікація  неорганічних сполук має велике значення для успішного вивчення хімії. Вона складена за класифікацією елементів згідно з Періодичним законом  Д.І. Менделєєва і  враховує  властивості утворених ними сполук. Хімічні властивості елементів проявляються в  хімічних реакціях.

                                                                                      Таблиця 1.

                 Стандартизовані назви елементів і простих речовин

Символ елементу  Назва елементу                    Назва простої                                   .                                                                                    речовини

Ag                          Аргентум                             срібло

As                          Арсен                                   арсен

Ві                           Бісмут                                   бісмут

С                            Карбон                                 вуглець, графіт