Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І НАУКИ  УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМ. АДМІРАЛА  МАКАРОВА

Методичні вказівки

для підготовки до лабораторних робіт

з курсу хімії

Частина 1

Миколаїв  2000

УДК 041

Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт  з курсу хімії.

Частина 1./Камінська Є.Г., Кельїна С.Ю. - Миколаїв: УДМТУ, 2000 – 48 с.

Кафедра хімії

    Ці  вказівки  містять короткі довідки,  необхідні для виконання лабораторних робіт. Окрім того, розібрані методи розв’язку задач з відповідних тем та запропоновані вправи і задачі для самостійної  підготовки та  самоконтролю знань.

    Вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей.

Спис.літ. – 5 назв.

Рецензент  к.т.н., доц. Матвієнко В.М..

ÓУкраїнський державний морський технічний

                                                                            університет, 2000

Лабораторна робота   № 1

ГАЗОВІ ЗАКОНИ І МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЯРНОЇ МАСИ

РЕЧОВИНИ

     Багато хімічних процесів відбуваються в газовій фазі, тому більшість методів визначення молярних мас сполук засновані на використанні газових законів.

     Моль – кількість речовини, яка  містить стільки атомів, молекул, іонів, електронів або інших структурних одиниць, скільки атомів міститься в 12 г ізотопу 12C. Число структурних одиниць, яке міститься в 1 молі речовини (стала Авогадро), дорівнює  6,02.1023 моль-1.

     Масу 1 моля речовини називають молярною або мольною масою; вона виражається в г/моль і чисельно дорівнює відносній молекулярній або атомній масі речовини.  Кількість молей  n  розраховується за формулою   n = m/M, де m - маса речовини,  М - молярна маса. Наприклад, в 1 молі   речовини   кисню  Oі   елемента  Оксигену    міститься  одна  і  та  ж  кількість  структурних  одиниць – в першому випадку     6,02.1023  молекул  O2 , в другому  -  6,02.1023  атомів O.   Але мольна маса O2 дорівнює 32 г/моль,   а маса  1 моля атомів O - 16 г/моль. Наведемо ще приклади:  2 моля CaSO4 містять 2.6,02.1023 молекул,  їх маса -      m (CaSO4) = 2.136 = 272 г; 2 моля  атомів S  містять   2.6,02.1023   атомів   і   мають  масу  64 г.    

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Химия
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
207 Kb
Скачали:
41