Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 23

Комплексні солі   K4[Fe(CN)6],  K2[HgI4], [Cr(NH3)6]Cl3.

2.  За природою лігандів:

         Ліганд                              Назва комплексів                             Приклад

            Н2О                                 аквакомплекси                            [Co(H2O)6](OH)2

            NH3                                 амінкомплекси                            [Cr(NH3)6]Cl3

            ОН-                                  гідроксокомплекси                     Na4[Ni(OH)6]

        Кислотні                             ацидокомплекси

        залишки:                             цианідні                                       K4[Fe(CN)6]

                                                     йодидні                                        K2[HgI4]

                                                    флуоридні                                     Н2[SiF6 ]

3.  За знаком заряду комплексного іона  розрізняють:

катіонні комплекси        [Cr(NH3)6]Cl3;

аніонні комплекси         Na4[Ni(OH)6];

нейтральні комплекси    [Co(NH3)3Cl3];

бікомплекси,  які мають комплексний катіон і комплексний аніон

                                          [Cr(NH3)6][Fe(CN)6].

4.  За структурою внутрішньої сфери:

   а)  за кількістю комплексоутворювачів розрізняють моноядерні і поліядерні комплексні сполуки  (H2[O3Cr-O-CrO3]- дихромова кислота);

  б) за  дентатністю  лігандів – моно і полідентатні.

    Будова  комплексних сполук

Будова комплексів  пояснюється з позицій методів  валентних звязків, молекулярних орбіталей , теорії кристалічного поля.

    Приклад 2.Розглянути  будову  комплексу  [Cu(NH3)4]2- з позицій методу  валентних звязків.