Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 14

                                                      СІ   СІ

    Н - С º С - Н   + СІ2  ®  Н – С - С – Н,

                                                      СІ   СІ

якщо енергія зв’язків С - С, С º С, Сl - Cl, C - Cl дорівнює відповідно: 347,3;     892,1; 242,3; 345,2 кДж/моль.

     Розв¢язок:

    Реакцію можна уявити собі так: треба розірвати зв’язок С º С  і два зв’язки

    Cl - Cl, і утворити зв’язок С - С і чотири зв’язки С - Сl. Отже, значення енергії  зв’язків С º С  і  Сl - Cl необхідно взяти зі знаком ²+², а зв’язків С - С,       С - Cl  – зі знаком  ²-²

    DНореак  =  Езв (С º С) +2 Е зв( СІ - СІ ) – Езв (С - С) – 4Е зв (С - СІ) =                                                                    823,1 + 2.242,3 – 347,3 – 4.345,2 = 420,4 кДж

         Відповідь: DНореак= 420,4 кДж.

    4. Теплові ефекти реакції можуть бути визначені комбінуванням рівнянь реакції. При цьому всі дії, проведені з рівняннями, повинні бути виконані зі значеннями теплових ефектів.

    Приклад 4. Відомо:         KClO3(к) =  KCl(к) + 3/2O2(г);  DH°1 = -38,5 кДж,        (1)

                                                KСlO4(к) =  KCl(к) + 2O2(г);   DH°2 = - 6,7 кДж,           (2)

    Визначити  DH°   реакції    4 KСlO3(к) =  3KClO4(к) + KCl(к);

    Розв’язок.

    Останнє рівняння  можна  одержати, якщо рівняння (1) помножити на 4 і від - няти з нього потроєне рівняння (2). Тоді

               4KClO3(кр.) =  4KCl(кр.)  + 6O2(г.);

              3KClO4(кр.)  =  3KCl(кр.)  + 6O2(г.);

               4KClO3(кр.)   - 3KClO4(кр.)  =  4KCl(кр.)  + 6O2(г.)  - 3KCl(кр.)  - 6O2(г.)