Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 26

В присутності надлишку іонів CN-, утворених внаслідок дисоціації КСN, рівновага зміщується у бік  недисоційованого комплексу, і кількістю CN-, утворених при дисоціації [Ag(CN)2]-, можна нехтувати.

Тоді  [CN-] =  [КСN] = 0,01 моль/л.


    З тієї ж причини можна прийняти, що [Ag(CN)2]- = 0,05 моль/л, тоді

    Відповідь: концентрація іонів Ag +    дорівнює 5.10-19 моль/л.

                                             Питання і задачі

    1. Які сполуки називаються комплексними?  Як можна їх одержати?

    2. Записати рівняння одержання сполук і назвати їх: Na2[ Zn(OH)4 ] ;

[Ag(NH3)2]NO3 ; K4 [Fe(CN)6] ; [Cu(H2O)4]SO4.

    3. Визначити внутрішню і зовнішню сфери , ліганди, комплексоутворювачі в сполуках : [PdCl(H2O)(NH3)2]Cl;  [CoCN(H2O)(NH3)4]Br2;  [Ni(NH3)6]Cl2 ;           K2[Cu(CN)4 ];  K2[Pt(OH)5Cl].

    4. Координаційне число OS4+  і  Ir4- дорівнює 6. Складіть координаційні формули і напишіть рівняння дисоціації в розчині таких комплексних сполук:

     2NaNO2 . OsCl4; 2RbCl . IrCl4; OsBr4 . Ca(NO3)2; 2KCl . Ir(NO3)4 .

    5. Є комплексна сіль Ba(CN)2 . Cu(CNS)2 . При дії розчину H2SO4 весь барій осаджується в вигляді BaSO4. Напишіть координаційну формулу цієї солі. Скільки комплексної солі було в розчині, якщо   взаємодіяло 0,125 л 0,25 н  H2SO4 .