Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 6

    Закон еквівалентів.  Молекулярні сполуки   реагують у кількостях, пропорційних їх еквівалентам. При відсутності молекулярної структури у даному агрегатному стані їх кількості можуть відхилятися від хімічних еквівалентів.

    Хімічним еквівалентом (еквівалентом) речовини  (Е) називають таку її кількість, яка поєднується з одним молем атомів Гідрогену, або заміщує таку ж кількість атомів Гідрогену у хімічних реакціях. Розмірність еквівалента – моль. Наприклад, Е(О) = 0,5 моля, оскільки  Оксиген у бінарній сполуці Н2О поєднується з двома молями атомів  Гідрогену.

    Еквівалентною масою (МЕ)  називається маса одного еквівалента речовини. Розмірність еквівалентної маси – г/моль. Наприклад, МЕ(О) = 8 г/моль.


Для молекулярних сполук закон еквівалентів виражається співвідношенням

  де  m1 i m2 -  маси реагуючих речовин, МЕ1   І  МЕ2– їх еквівалентні маси.

    Приклад 1.Визначити еквівалент і еквівалентну масу Сульфур   у  Н2S.

         Розв’язок:

    1. Е(S)  -- ?, МЕ (S) - ?

    У дигідроген сульфіді H2S 2 моля атомів Гідрогену сполучаються з 1 молем  атомів Сульфуру або 1 моль атомів Гідрогену сполучається з 0,5 моля атомів Сульфуру. Згідно з визначенням, еквівалент Сульфуру  Е(S) дорівнює 0,5 моль, а еквівалентна маса  МЕ (S)  = 0,5 .32 = 16 г/моль.

         Відповідь: Е(S)  - 0,5 моль, МЕ (S) – 16 г/моль.

    Еквівалент і еквівалентну масу елемента можна  визначити за складом його сполуки з іншим елементом, еквівалент якого відомий.

    Приклад 2. При згорянні 5 г металу утворюється 9,44 г оксиду металу.                                                                                                                                                                                                  Визначити еквівалентну масу металу.