Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 9

2.    3. Чому дорівнюють  еквіваленти елементів Гідрогену і  Оксигену? Який об`єм займає один еквівалент   простих речовин водню і кисню?

3.    4. Сформулюйте закон еквівалентів. Дайте його математичний вираз.

4.    5. Як можна розрахувати еквівалентну масу оксиду? Кислоти? Основи? Солі? Елемента?

5.    6. Визначити еквівалентну масу Н3РО4 і Сu(ОН)2  в таких реакціях:

                              a) H3PO4 + 3KOH ® K3PO4 + 3H2O

                             б) H3PO4 + 2KOH ® K2HPO4 + 2H2O

                             в) Cu(OH)2 + 2HCl ® CuCl2 + 2H2O

                             г) Cu(OH)2 + HCl ® CuОНCl + H2O

    7. Визначте еквівалентну масу сполук: CuSO4.5H2O, CrCl3, Cr2(SO4)3, KAl(SO4)2, Na2SO4.7H2O, Na2HPO4.12H2O.

7.8.  Визначте еквівалентну масу металів у сполуках: CuSO4.5H2O, Cr2O3, KCr(SO4)2, Ni(OH)2, K2CO3, Mg3(PO4)2.

    9. Вирахувати еквівалентну й атомну масу двовалентного  металу,  якщо 0,53 г його витіснять з кислоти 520 мл   при 16 °С  загальному тиску газової суміші          ( Н2 + Н2О)  99700 Па  (748 мм рт. ст.). Тиск насиченої водяної пари 1800 Па  (13,5 мм  рт. ст.).

    10. Вирахуйте еквівалентну масу  металу, якщо при взаємодії  7,2 г  його з хлором було отримано 28,3 г солі.  Еквівалентна маса хлору  35,5 г/моль.

    11. Скільки літрів водню (н.у.) необхідно на відновлення 56 г оксиду металу, який має  71,43  %  металу? Чому дорівнює еквівалентна маса металу?