Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії і задачі для самостійної підготовки, страница 17

  2. DH < 0  і DS < 0, тоді DG < 0, якщо |DH| > |TDS|. Таке співвідношення може бути досягнуто при низьких температурах.  Екзотермічні реакції, які супроводжуються зменшенням ентропії ймовірні при низьких температурах.

3. DH > 0 і DS > 0, тоді DG < 0, якщо |DH| < |TDS|. Співвідношення досягається при високих температурах. Ендотермічні реакції, які проходять зі збільшенням ентропії, ймовірні при високих температурах.

    4. Малоймовірний перебіг реакцій при  DH > 0 і DS < 0, оскільки в цьому випадку  DG > 0.

    Для можливості порівняння DG процесів і окремих речовин використовують стандартні значення DG° (DG°298), які надаються у таблицях.

      Неізольовані системи при сталих об’єму  і температурі  характеризують  термодинамічні функції:  внутрішня енергія  (U) і ентропія (S). Їх спільний вплив  враховується    функцією  стану -  енергією Гельмгольца - F (ізохорно-ізотермічний потенціал),  зміна якої (DF) є мірою стійкості системи  і ймовірності  перебігу  реакції при сталому об’ємі. Зміна енергії Гельмгольца  пов’язана із зміною внутрішньої енергії  і ентропії  співвідношенням

                                              DF  = DU  - TDS

    При DF < 0 хімічна реакція можлива, при DF > 0 – неможлива,  при DF = 0  встановлюється  хімічна  рівновага.

    Енергія Гельгольца також  уніфікується і визначається за стандартних  умов (DF°).

    Як і всі інші функції стану

                                 DG°реак =  SDG°прод  - SDG°вих. реч;

                                 D F°реак  =   SDF°прод  - SDF°вих. реч.

    Значення  DG°реак   та D F°реак  при певній температурі можна знайти також за формулами

                                DG°реак  = DН°реак - ТDS°реак;

                                D F°реак  = DU°реак - ТDS°реак,