Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 9

Меню Run (Виконати) містить команди, за допомогою яких можна керувати режимом виконання програми (запустити програму, перервати її роботу, завершити виконання програми).

Меню Tools (Інструменти) містить команди створення нових процедур і функцій, відкриття Вікна редактора меню, зміни параметрів настроювання середовища проектування.

Меню Add – In (Додавання утиліт) дозволяє розширювати можливості середовища проектування включенням у неї додаткових можливостей.

Меню Window (Вікно) дозволяє змінювати розташування вікон на Панели элементов. Наприклад, їх можно розташовувати горизонтально, вертикально чи каскадом.

Меню Help (Довідка) дозволяє звертатися до Довідкової системи VBА.

Панель елементів керування

Вона містить кнопки елементів керування, що застосовуються при побудові інтерфейсу користувача. Вмикається кнопкою панелі інструментів (Тоols). Найчастіше  використовуються наступні елементи:

 - напис (Label) використовується для відображення тексту, що користувач не може змінити з клавіатури;

 - текстове поле (TextBox) застосовується для введення даних;

 - командна кнопка (CommandButton) призначена для того, щоб почати, перервати чи закінчити який-небудь процес;

2.4 Завдання на лабораторну роботу

1.  Написати програму, котра виконує 6 основних арифметичних дії над двома числами та ілюструє результат.

2.  Файл з виконаним завданням повинен бути збережений на диску та бути названий за прізвищем студента.

3.   Макрос, кнопки та команди меню повинні бути збережені в цьому файлі, а не в шаблоні.

4.  Назва команди меню або кнопки повинна бути коротка та змістовна.

5.  Усі елементи управління на формі повинні бути рівномірно розташовані та мати нестандартний колір та форму (використання користувальницького макросу). Приклад оформлення: