Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 7

6.  Здійсніть запуск програми за допомогою кнопки Запуск на панелі інструментів або меню Запуск>Запуск программы.

7.  Поверніться у режим конструктора VBA, для цього натисніть хрестик на формі.

8.  Виділіть усі об’єкти та змініть тільки властивість Visible (True) та знову здійсніть запуск програми.

9.  Самостійно змініть інші властивості елементів цієї форми та  зафіксуйте їх зміни.

  1.5 Порядок виконання роботи

1.  Опрацювати теоретичний матеріал до лабораторної роботи.

2.  Завантажити додаток MS OFFICE.

3.  Виконати завдання на лабораторну роботу пункти 1-9. 

4.  Зберігти виконаний файл.

5.  Оформити звіт.

  1.6 Зміст звіту

Звіт до лабораторної роботи має містити:

-  тему й мету роботи;

-  послідовність операцій, які було виконано у процесі виконання роботи, основні екранні форми та аналіз допущених помилок;

-  тему індивідуального завдання;

-  екранні форми, що демонструють роботу макросу й текст макросу, що відповідає поставленому завданню;

-  висновки з лабораторної роботи.

  1.7 Контрольні запитання та завдання

1.  Назвіть основні елементи процедурно-оріентованої мови програмування VBA.

2.  Назвіть основні елементи об’єктно-оріентованої мови програмування VBA.

3.  Що таке об’єкт?

4.  Що таке  властивість об’єкту?

5.  Що таке подія?

6.  Що таке метод?

7.  Назвіть  вбудовані типи даних в VBA.

8.  Опишіть типи даних на рівні процедури?

9.  Опишіть типи даних на рівні модулю?

10.  Опишіть типи даних на рівні проекту?

11.   Назвіть  вбудовані математичні функції в VBA.

2 РОБОТА З меню та відпрацювання вбудованих математичних функцій, З ВИКОРИСТАННЯМ КОРИСТУВАЛЬНИЦЬКиХ МАКРОСІВ

2.1 Мета роботи

Ознайомлення з основами роботи з файлами та побудова користувальницьких макросів. Набуття практичних навичок розробки макрокоманд мовою VBА (Visual Basic for Applications), з використанням вбудованих типів даних.