Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 23

Worksheets (1).Range (“A1”).Borders.LineStyle=xlDouble

Щоб звернутися до однієї границі, потрібно використовувати індекс. У наступному прикладі змінюється колір нижньої границі:

Worksheets (“Sheet1”).Range (“A1:G1”).

Borders (xlEdgeBottom).Color = RGB (255,0,0)

Метод Sort дозволяє сортувати зазначений діапазон. У наступному при­кладі в діапазоні А1:С20 сортуються рядки. Як ключі взяті осередки А1 і В1:

Sob SortRange1 ()

Worksheets (“Sheet1”).Range (“A1:С20”).Sort

Key1:=Worksheets(“Sheet1”).Range (“A1:”)

Key2:=Worksheets(“Sheet1”).Range (“B1:”)

End Sub

Об'єкт Font містить атрибути шрифту для осередку (діапазону). Він має такі самі властивості, як аналогічний об'єкт у Word.

Об'єкт Interior являє внутрішню область діапазону. З його допомогою можна змінювати колір заливання (ColorIndex).

Об'єкт Chart являє собою діаграму в робочій книзі (може бути або вбудованою діаграмою, або перебувати на окремому аркуші). Chart Object являє діаграму, вбудовану в робочий аркуш. Він є контейнером для відповідного об'єкта Chart.

Об'єкт Protection являє  собою властивості захисту робочого аркуша. За допомо­гою властивостей цього об'єкта можна дозволити або заборонити редагування діапазонів, форматування, сортування, вставку рядків, стовпчиків тощо.

Так само, як і Word, Exсel має об'єкти SmartTags, PageSetup, Dialogs, Windows, Debug і багато інших. Об'єкт Speech містить методи й властивості для озвучування вмісту осередків.

Створення власних функцій в Exсel

1.  Викликати Exсel. Перебуваючи в чистій (новій) книзі, викликати редактор VВА (Сервис>Макрос>Редактор VВА або клавіші <Alt+F11>).

2.  У меню редактора VВА вибрати Вставка>Модуль.

3.  Помістити в модуль текст функції необхідних розрахунків.

4.  Відкомпілювати модуль (меню Отладка>Компилировать модуль).

5.  Закрити редактор VВА і повернутися в Ехcel.