Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 26

OptionButton 1.Value = True

Якщо елементу керування OptionButton привласнити описове ім'я (напри­клад, оbLandscape), то можна використовувати оператор


obLandscape.Value  = True

Тестування діалогового вікна користувача

Існує три способи, які дозволяють перевірити діалогове вікно без виклику його з процедури VВА:

-  команда Run>RunSub/UserForm;

-  клавіша <F5>;

-  кнопки RunSub/UserForm на панелі інструментів Standart.

Ці методи дозволяють запустити подію ініціалізації діалогового вікна. Як тільки діалогове вікно відобразиться в тестовому режимі, можна розпочати пе­ревірку порядку активізації об'єктів і підтримки комбінацій клавіш.

Відображення діалогового вікна користувача

Для того щоб відобразити діалогове вікно користувача за допомогою VВА, необхідно створити процедуру, яка викликає метод Show об'єкта UserForm. Наприклад:

Sub Show.Dialog ()

UserForm1.Show

End Sub

Ця процедура повинна розташовуватися в стандартному модулі VВА, а не в модулі форми UserForm. Крім того, VВА підтримує оператор Load, який завантажує діалогове вікно користувача. Наприклад:

Load UserForm1

Закриття діалогового вікна користувача

Для того, щоб закрити форму UserForm1, скористайтеся командою Unload. Наприклад:

Unload UserForm1

Також можна застосувати оператор Unload Me. Коли форма UserForm ви­вантажується з пам'яті, елементи керування, які містилися на ній, повертаються у початковий стан. Якщо значення, введені користувачем, застосовуватимуться пізніше, то необхідно зберегти їх у змінній з областю дії Public, що визначена у стандартному модулі VВА. Крім того, значення завжди можна зберегти в осе­редку аркуша.

Об'єкт UserForm може використовувати метод Hide. При виклику цього методу діалогове вікно зникає, але залишається у пам'яті, тому в коді можна одержати доступ до різних властивостей елементів керування. Нижче наведемо приклад оператора, що приховує діалогове вікно: