Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 27

UserForm1.Hide

Приклад створення діалогового вікна користувача

Розглянемо приклад виведення діалогового вікна, призначеного для одер­жання від користувача ім'я і статі та занесення цих даних до таблиці додатку Ехсеl 2007. У діалоговому вікні необхідно розмістити елемент керування TextBox, який буде використано для введення ім'я і три елементи керування OptionBottonдля вибору статі (чоловік, жінка й інше). Інформація, яка буде внесена в діалогове вікно, має заноситися в порожній рядок робочого аркуша після натискання на кнопку ОК.

Розглянемо порядок створення діалогового вікна. Щоб одержати найкра­щий результат, створіть нову робочу книгу з одним робочим аркушем. Після цього виконайте такі інструкції.

1.   Натисніть комбінацію клавіш <Alt+F11>для запуску VВА.

2.   У вікні Project вкажіть проект робочої книги, а потім виберіть
Insert>UserForm, щоб додати порожнє діалогове вікно.

3.    Властивість Caption об'єкта UserForm матиме значення за замовчуван­ням – UserForm1, Скористайтеся вікном Properties для того, щоб змінити зна­чення властивості Caption на Введіть своє ім'я і стать (якщо вікно Properties не відображається на екрані, натисніть клавішу <F4>).

4.   Додайте на форму елементи керування та змініть їхні властивості у вікні Propertise.

Перевірка правильності введених даних

Наведеному в цьому розділі прикладу слід приділити особливу увагу. У даному прикладі не усунута невелика проблема – відсутня перевірка введе­них у текстовому полі даних (ви не знаєте, чи ввів користувач своє ім'я). Наступ­ний код додайте у процедуру OKButton_Click перед оператором вставки тексту на робочий аркуш. Він перевіряє, чи ввів користувач своє ім'я (наявність будь-якого тексту) у поле TextBox. Якщо текстове поле TextBox залишилося порож­нім, то виводиться відповідне повідомлення, і текстове поле знову стає актив­ним. Таким чином, користувач зможе приступити до введення свого імені. Опе­ратор ExitSub завершує виконання процедури без виконання додаткових дій.