Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 13

Изменить - редактор показує код макрокоманди.

Создать - завантажує редактор VВЕ для написання коду макросу.

Удалить - вилучення макросів.

Организатор - переміщує макроси усередині документів.

Програмний код макросу

Для перегляду та зміни програмного коду на VВЕ необхідно у вікні Мак­рос вибрати ім'я макросу і натиснути кнопку Изменить. З'явиться вік­но редактора VВА.

Вікно редактора VВА містить три підвікна. Кожне з підвікон надає деяку інформацію про створюваний проект. Зазвичай підвікна розміщені у гра­ниці батьківського вікна - правої, лівої, верхньої або нижньої. Наведемо опис вікон редактора VВЕ.

У вікні Project подана деревоподібна структура, яка описує проект: відкриті в цей момент книги, об'єкти, що міститься в цих книгах (моду­лі, посилання, форми тощо). Це вікно призначене для пошуку модулів та інших об'єктів у проекті.

У вікні Properties наведені властивості обраного в цей момент об'єкту. Іноді властивості об'єкту складаються тільки з його імені. На вкладці Alphabetiс об'єкти наведені за абеткою. На вкладці Categorized об'єкти відсор­товані за категоріями.

У вікні Code  задається текст макросів.

Діалогове вікно редактора VВЕ містить 4 панелі інструментів - стандарт­ну, Edit,Debug і UserForm. Проте, зазвичай VВЕ відображає тільки стандартну панель, на якій є 18 кнопок.

Програмний код необхідно редагувати, якщо:

-  макрос повинен запитувати інформацію від користувача;

-  макрос повинен приймати самостійні рішення (наприклад, форматувати тільки певні таблиці);

-  один макрос повинен обробляти широке коло ситуацій;

-  макрос буде використовуватися іншими макросами;

-  макрос працює з додатками, що підтримують VВА;

-  макрос обробляє інформацію з декількох файлів.

ЕлементиVBA

Елементами команди VBA є оператори, функції, змінні, константи, аргументи та  об’єкти:    

оператори виконують дії;

функції вертають результати;