Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 28

If TextName.Text = “” Then MsgBox “Уведіть ім’я.”

TextName.SetFocus

Exit Sub

End If

Після внесення відповідних виправлень діалогове вікно працюватиме бездоганно. У реальному житті може знадобитися зібрати багато додаткової ін­формації, а не тільки відомостей про ім'я і стать користувача. Але щоразу необ­хідно застосовувати викладені вище принципи. Необхідно тільки додати в діа­логове вікно більше елементів керування.

4.4 Завдання на лабораторну роботу

Завдання на лабораторну роботу обирається з наведеної нижче табл. 4.1 відповідно до номеру студента в журналі академічної групи.

Таблиця 4.1 — Варіанти індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання до лабораторної роботи

1

Розробити макрос для MS Exсel, що здійснює приховання рамок, та заливання графічних елементів копії поточної сторінки.      

2

Розробити макрос для MS Exсel, що вилучає виділені рядки. У тому випадку, якщо поточний рядок є першим рядком аркуша, макрос повинен припинити виконання і видачею відповідного повідомлення.

Продовження табл. 4.1

3

Розробити макрос для MS Exсel, що здійснює копіювання вмісту рядка, на якому знаходиться курсор введення (у довільному стовпчику), і
його вставку в наступний рядок. У цьому випадку, якщо поточний рядок є першим рядком аркуша, макрос повинен припинити виконання з
видачею відповідного повідомлення.

4

Розробити макрос для MS Exсel, що показує вміст обраного осе­редку в динамічно створеній плаваючій панелі.

5

Написати функцію обчислення прибуткового податку й помістити її в окремий модуль.

6

У поточній робочій книзі створити макрос для MS Exсel, що встанов-лює в активному осередку шрифт розміром у 14 рі.

7

У поточній робочій книзі створити макрос для MS Exсel, що встанов-лює в активному осередку напівжирне накреслення шрифту.

8

У поточній робочій книзі створити макрос для MS Exсel, що встанов- лює в активному осередку курсивне накреслення шрифту.

9

У поточній робочій книзі створити макрос для MS Exсel, що встанов-лює в активному осередку шрифт Arial.

10

У поточній робочій книзі створити макрос для MS Exсel, що вилучає значення з активного осередку.

11

У поточній робочій книзі створити макрос для MS Exсel, що встанов-лює навколо активного осередку широку рамку.

12

У поточній робочій книзі створити макрос для MS Exсel, що вирівнює вміст активного осередку відносно центру.

13

У поточній робочій книзі створити макрос для MS Exсel, що поєднує два суміжні осередки.

14

У поточній робочій книзі створити макрос для MS Exсel, що встанов­лює в активному осередку червоний колір шрифту.

15

У поточній робочій книзі створити макрос для MS Exсel, що встанов­лює в активному осередку зелений колір заливання.