Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 8

2.2 Завдання для самостійної підготовки

Під час підготовки до виконання лабораторної роботи необхідно:

-  вивчити лекційний матеріал зі створення користувальницьких макросів і ме­тодичні вказівки до лабораторної роботи;

-  відповісти на контрольні запитання й виконати контрольні завдання;

-  підготувати звіт з виконання роботи.

Для одержання додаткової інформації рекомендовано використовувати літературу [1-3,5,7-10].

2.3  Методичні вказівки до лабораторної роботи

Як і на більшості панелей систем, розроблених фірмою Microsoft, рядок Меню складається зі слів, кожне з яких позначає опцію (чи пункт) цього Меню.

Малюнок 2.1 – Меню редактору VBА

Багато опцій можуть бути знайомі по роботі з іншими додатками фірми Microsoft. Підкреслена буква в назві кожної опції вказує на те, як звернутися до цієї опції, якщо з якоїсь причини не працює миша і замість неї ми змушені користатися клавіатурою: використовуємо сполучення клавіш Alt +<підкреслена буква>.

Меню File (Файл) містить команди, типові для цієї опції в інших додатках, наприклад, такі: Print (друк), Exit (завершення роботи). Є серед команд цього меню і такі, котрих немає в інших додатках: створення нового проекту; відкриття (завантаження) вже існуючого проекту; збереження поточного проекту.

Меню Edit (Редагування) містить досить відомі команди редагування. Наприклад, такі: вирізувати, копіювати, вставити, пошук,  відновлення (скасування).

Меню View (Вигляд) дозволяє розкрити на Головній панелі проекту інструментальні вікна, необхідні для подальшої роботи.

Меню Project (Проект) містить команди, що дозволяють керувати проектом, наприклад, Add (додати) у поточний проект новий елемент (форму, файл, модуль, елемент управління і т.д.)

Меню Format (Формат) дозволяє форматувати об'єкти, розміщені на екранній формі, наприклад, змінювати їхні розміри, вирівнювати розміри виділеної групи об'єктів і т.д.

Меню Debug (Налагодження) містить команди, призначені для пошуку помилок у програмі — налагодження програми.