Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 17

DoUntil. Структура циклу Do..Until має багато спільного з конструкці­єю Do While. Різниця полягає лише в тому, як перевіряється умова циклу. У варіанті Do While цикл виконується доти, поки виконується умова. У циклі Do..Until цикл виконується доти, доки умова не стане виконуватися. Структура Do..Until може бути подана двома видами синтаксису:

Do   [Until  умова]    [інструкції]

[Exit Do]    [інструкції]

Loop

або

Do   [інструкції]

[Exit Do]    [інструкції]

Loop   [Until умова]

  3.4 Завдання на лабораторну роботу

Завдання на лабораторну роботу обирається з наведеної нижче табл. 3.1 відповідно до номера студента в журналі.

Таблица 3.1 — Варіанти індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання до лабораторної роботи

1

Розробити макрос для MS Word, що створює закладку для виділеного тексту Ідентифікатор закладки - перші 10 символів виділеного тексту. У випадку, якщо довжина виділеного тексту менше макрос повинен видавати по­відомлення. У цих 10 символах має бути здійснена заміна неприпустимих в імені пробілів, розділових знаків, спеціальних символів на символ «__» У тому випадку, якщо перший символ є цифрою, до ідентифікатора закладки слід додати префікс "а ".

2

Розробити макрос для MS Word що здійснює експорт усіх рисунків, створених засобами цього табличного процесора, у вигляді окремих графічних файлів.

3

Розробити макрос для MS Word, що здійснює перевизначення мови документа, що редагується.

4

Розробити макрос для MS Word, що виводить імена всіх файлів, які знаходяться в каталозі D:\ТEМР і у всіх вкладених підкаталогах.

5

Розробити макрос для MS Word, що дозволяє знайти останній змінений файл.

6

Розробити макрос для MS Word, який замінює голосні символи у виділеному фрагменті на символ «_».     

7

Розробити макрос для MS Word, що формує нову панель інструментів з кнопкою інструмента.

8

Розробити макрос для MS Word який записує в текстовий файл ідентифікатори й назви всіх команд, вбудованих у даний додаток.

9

Розробити макрос для MS Word який автоматично замінює скрізь у виділеному фрагменті тексту документа знаки кінця абзацу на подвоєні знаки кінця абзацу. Причому макрос не повинен виводити стандартне вікно з пропозицією зробити заміну в іншому тексті.

10

Розробити макрос для MS Word, який виводить діалогове вікно зі списком рядків меню користувача. Причому, вибираючи елементи списку, корис­тувач повинен одразу бачити на екрані потрібний рядок меню. Обране користувачем меню має замінити поточне.

11

Розробити макрос для MS Word, який динамічно формує меню, яке містить кілька команд і підменю другого рівня вкладеності.

12

Розробити макрос для MS Word, який виділяє задану послідовність символів іншим кольором.

13

Розробити макрос для MS Word, який автоматично задає номер рисунка.

14

Розробити макрос для MS Word, який вставляє нумерацію рядків, сторінок і розділів у певному форматі.

15

Розробити макрос для MS Word, який пропонує зміну стилів поточного документа.