Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 6

Кожний  управляючий елемент, розміщений на поверхні форми, має перелік властивостей.

Вікно властивостей

У Окне свойств перелічені загальні властивості вибраної форми або елементу управління. Використовуючи це вікно, можна проглянути властивості та змінювати іх значення. Для перегляду властивостей об’єкту треба клацнути на  кнопку Окно свойств, або вибрати команду Вид>Окно свойств.

Малюнок 1.2 – Вікно властивостей

Вікно властивостей складається з двох частин: верхньої та робочої. У верхній частині вікна властивостей розміщується список, який розкривається, з котрого можна вибрати любий елемент управління форми або саму форму.    Робоча частина складається з двох вкладок: По алфавіту (Alphabetic) й по категоріям (Categorized), які відображають набір властивостей в алфавітному порядку або по категоріям. В двох випадках властивість Name (і’мя елементу управління) буде першим. Зміна значення властивості відбувається наступним чином:

1.  Введенням з клавіатури значення властивості у зазначеному полі.

2.  Значення більшості властивостей можна вибрати зі списку, який розкривається. Цей список активізується клацанням у відповідному полі вікна властивостей.

1.4 Завдання на лабораторну роботу

1.  Розмістіть на формі наступні елементи:

Label1;

TextBox1;

CommandButton1.

2.  Активізуйте Label1, у вікні властивостей знайдіть властивість Caption та змініть Label1 на назву факультету.

3.  Ті ж дії  проведіть з  CommandButton1, змінюючи  Caption на  - ОК.

4. Активізуйте TextBox1 та змініть властивість Text наназву в групи.

5.  За допомогою елементу Выбор объекта виділіть усі елементи на формі. У вікні властивостей можна роздивитись які з властивостей однакові для всіх елементів. Змініючи властивість Font (полужирний, курсив, розмір шрифту 15), BackColor (світла тінь для кнопки), Visible(False), прослідкуйте всі зміни елементів управління на формі.