Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 10

Малюнок 2.2 – Приклад користувальницького інтерфейсу

6.  Дві останніх операції у прикладі  - делення націло та знаходження остатку.

7.  Назначити макрос кнопці на панелі інструментів.

  2.5 Порядок виконання роботи

1.  Опрацювати теоретичний матеріал до лабораторної роботи.

2.  Завантажити додаток MS OFFICE.

3.  Виконати завдання на лабораторну роботу пункти 1-7. 

4.  Зберігти виконаний файл.

5.  Оформити звіт.

  2.6 Зміст звіту

Звіт до лабораторної роботи має містити:

-  тему й мету роботи;

-  послідовність операцій, які було виконано у процесі виконання роботи, основні екранні форми та аналіз допущених помилок;

-  тему індивідуального завдання;

-  екранні форми, що демонструють роботу макросу й текст макросу, що відповідає поставленому завданню;

-  висновки з лабораторної роботи.

  2.7 Контрольні запитання та завдання

1.  Що таке меню?

2.  Які опції меню використовуються у MS Office 2007?

3.  Назвіть команди розміщені в меню File.

4.  Назвіть команди розміщені в меню Edit.

5.  Назвіть команди розміщені в меню View.

6.  Назвіть команди розміщені в меню Project.

7.  Назвіть команди розміщені в меню Format.

8.  Назвіть команди розміщені в меню Debug.

9.  Назвіть команди розміщені в меню Run.

10.  Назвіть команди розміщені в меню Tools.

11.  Назвіть команди розміщені в меню Add – In.

12.  Назвіть команди розміщені в меню Window, Help.

13.  Що таке панель елементів?

14.  Назвіть компоненти панелі елементів.


3 РОЗРОБКА МАКРОКОМАНД У  MS OFFICE 2007

3.1 Мета роботи

Ознайомлення з основними принципами побудови макрокоманд у Microsoft Office 2007, створення макросів у режимі запису. Набуття практичних навичок розробки макрокоманд мовою VBА (Visual Basic For Applications).