Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 29

4.5  Порядок виконання роботи

1.  Завантажити Exсel 2007.

2.  Вибрати номер індивідуального завдання на лабораторну роботу відповідно до номера студента в журналі групи. Варіанти індивідуальних завдань наведені в табл. 4.1.

3.  Розробити форму для введення даних у таблицю Ехсеl 2007, що відпо­відає поставленому завданню. Приклад створення діалогового вікна користува­ча наведено вище.

4. Заповнити таблицю Exсel 2007 за допомогою складеного діалогового вікна.

5.  Виконати завдання, що відповідає варіанту, використовуючи дані таблиці, отриманої шляхом введення при використанні діалогового вікна.

6.  Оформити звіт.

  4.6 Зміст звіту

Звіт до лабораторної роботи має містити:

-  тему й мету роботи;

-  послідовність операцій, які було виконано у процесі виконання роботи, основні екранні форми та аналіз допущених помилок;

-  тему індивідуального завдання;

-  екранні форми, що демонструють роботу макросу й текст макросу, що відповідає поставленому завданню;

-  висновки з лабораторної роботи.

  4.7 Контрольні запитання та завдання

1.  Чим відрізняється мова VBA для Excel від VBA для інших додатків пакету Microsoft Office?

2.  Дайте стислу характеристику основних об'єктів Microsoft Excel.

3.  З яких об'єктів складається, колекція Workbooks?

4.  Напишіть макрокоманду, яка закриває всі відкриті робочі книги Excel.

5.  Наведіть приклади звертань мовою VBA для Excel до різних робочих книг, до аркушів однієї робочої книги, до діапазону осередків.

6.  За допомогою методу якого об’єкта можна вставити вміст буфера обміну на робочий аркуш?

7.  Для досягнення якої мети слід використовувати об'єкт Range?

8.  Напишіть макрокоманду, яка виділяє діапазон з декількох суміжних областей осередків.

9.  Наведіть приклад звертання мовою VBA для Excel до тексту формули, що міститься в певному осередку.

10. Як здійснюється створення власних функцій у Microsoft Excel?

11. Де Microsoft Excel зберігає записані макроси?