Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 30

12. Як у програмі MS Excel виконується записаний раніше макрос?

13. Де потрібно зберегти макрос, якщо необхідно, щоб він був доступний для всіх відкритих книг Excel у будь-якому сеансі роботи?

14. Для чого призначена процедура MsgBox?

15. Для чого використовуються форми у VBA?

16. Як створити нову форму?

17. Як створити процедури обробки подій?

18. 3а допомогою яких операторів відбувається перевірка правильності введених даних?

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.  Нові можливості системи Microsoft Office 2007 / Мюррей  К.; пров. з англ. - М.: Видавництво «ЭКОМ», 2007 - 256 с.: іл.

2.  Воробйов И. А. Нові можливості Microsoft Office 2007. Теорія й практика. - М.: Интер-Пресс, 2007. - с. 160.: іл.

3.  Слепцова Л.Д. Программирование на VBA в MS Office. – М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2007. – 432 с.: ил. 

4.  В.Г. Кузьменко. VBA. -  К.: Бином-Пресс, 2008. – 624 с.

5.  Билл Джелен, Трейси Сирстад. VBA и макросы в Microsoft Office Excel 2007. - М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2008. – 688 с.: ил.

6.  Джон Уокенбах. Microsoft Office Excel 2007. Профессиональное программирование на VBA (+ CD-ROM). - М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2007. – 928  с.: ил. 

7.      Г. З. Гарбер. Основы программирования на Visual Basic и VBA в Excel 2007. – К.: Солон-Пресс, 2008. – 192 с.

8.  О. А. Сдвижков. Excel-VBA. Словарь-справочник пользователя. – СПб.: Эксмо, 2008. – 224 с.

9.  Малачівський П.С. Програмування в середовищі Visual Basic: Навч. посіб / МОН України. Науково-метод. Центр вищої освіти. – Львів: Вид. «БескидБіт», 2004. – 260 с.: іл.

10.  Бондаренко М.А. Програмування в середовищі Visual Basic 6: Навч. посіб. Частина 1 / МОН України, УІПА. – Харків: «КАНКОМ», 2004. – 496 с.

11.  Браун С. Visual Basic 6: Учеб. курс: Пер.с англ. – СПб.: «Питер», 2001. – 576 с.: ил.

12.  Глушаков С.В. Программирование на Visual Basic 6: Учеб. курс / С.В. Глушаков, А.С. Сурядный. – Харьков: «Фолио», 2004. – 497 с.

13.  Лукин С.Н. Visual Basic: Самоучитель для начинающих. – М.: Диалог–МИФИ, 2003. – 544 с.

14.  Орвис, Вильям Дж. Visual Basic for Applications на примерах: Пер. с англ. –М. – К.: БИНОМ –Торг.-издат. бюро BHV, 1995. – 512 с.: ил.