Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 16

Goto.  Найпростіший цикл використовує оператор безумовного переходу Goto. Він передає керування розділу, мітка якого зазначена в операторі відразу за ключовим словом Goto. Оператор Goto має такий синтаксис:

Goto Label

Щоб даний оператор працював, необхідно вставити мітку в тіло макроко­манди. Для цього перед потрібним розділом додайте рядок з ім'ям мітки після якого йде двокрапка. Якщо мітку поставити до рядка оператора Goto, то існує небезпека потрапити в нескінченний цикл (цикл, з якого макрокоманда не змо­же вийти без примусового її переривання). Для реалізації більш ефективної ке­рованої структури - умовного переходу - команду Goto рекомендується поєд­нувати з умовним оператором If.

For … Next. Оператор ForNext надає можливість реалізувати цикл з відомою заздалегідь кількістю повторень. Дані оператори мають такий синтаксис:

For Counter = Start To End [Step Increment] оператори тілу циклу

Next [Counter]

Нижче наведений приклад операторів, які по черзі видаватимуть значення 10, 20, 30 тощо, до 100.

For Decade = 10 to 100 Step 10

MsgBox Decade

Next

Ім'я змінної-лічильника в операторі Next обов'язково вказувати тільки в тому випадку, якщо в тілі макрокоманди міститься кілька вкладених операторів циклу ForNext.

DoWhile. Оператор DoWhile ще один тип циклічної структури, по­даної в VВА. На відміну від циклу ForNext цикл DoWhile виконується доти, доки задовольняється задана умова. Цикл DoWhile може мати один з двох на­ведених нижче синтаксисів:

Do   [While умова]    [інструкції]

[Exit Do][інструкції]

Loop

або

Do   [інструкції]

[Exit Do]    [інструкції]

Loop   [While умова]

VВА дозволяє перевіряти умову While на початку або наприкінці циклу. Різниця між цими двома синтаксисами пов'язана з моментом, коли оцінюється умова. У першому синтаксисі зміст циклу може взагалі не виконаються. У дру­гому – зміст циклу завжди виконується (як мінімум один раз).