Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 19

4.2 Завдання для самостійної підготовки

Під час підготовки до виконання лабораторної роботи необхідно:

-  вивчити лекційний матеріал зі створення макросів і ме­тодичні вказівки до лабораторної роботи;

-  відповісти на контрольні запитання й виконати контрольні завдання;

-  підготувати звіт з виконання роботи.

Для одержання додаткової інформації рекомендовано використовувати літературу [1-5,9-10].

4.3  Методичні вказівки до лабораторної роботи

Об'єктна модель MS Exel 2007

Секрет використання VВА полягає у правильному розумінні об'єктної моделі в кожному окремому додатку. Слід зазначити, що VВА лише управляє об'єктами, а в кожного програмного продукту (Exсel, Word, Access тощо) своя об'єктна модель. Додатком можна управляти програмно тільки за допомогою об'єктів, які подані в цьому додатку. Основні синтаксичні структури мови VВА були розглянуті вище.

В об'єктній моделі Exсel представлено кілька потужних об'єктів аналізу да­них, наприклад, робочі аркуші, діаграми, зведені таблиці, сценарії, а також чис­ленні математичні, фінансові, інженерні й загальні функції. За допомогою VВА можна працювати з цими об'єктами й розробляти автоматизовані процедури.

В об'єктній моделі Exсel  використовуються колекції. Колекція - це група об'єктів одного класу (колекція теж є об'єктом). Кожен об'єкт має властивості та до нього можна застосовувати методи. Властивість - це фрагмент інформації, що має відношення до даного об'єкта. На відміну від властивостей, методи - це дії, виконувані об'єктом. У результаті виконання тих або інших методів відбу­ваються деякі події (наприклад, відкриття й закриття вікон, виведення діалого­вих вікон). Розглянемо основні об'єкти МS Exсel 2007.

Аpplication відповідає самому додатку Exсel. Цей об'єкт знаходиться на вер­шині ієрархії об'єктів Exсel. Applicationп є у всіх додатках Оffice, і основні його властивості та методи скрізь однакові, що дозволяє писати макроси, які викону­ються в декількох додатках Office.

Колекція Workbooks складається з об'єктів Workbook, які мають всі відкри­ті робочі книги MS Exсel. Щоб закрити робочу книгу, потрібно використовува­ти метод Сlose