Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Iнформатика”, страница 2

Упорядники :   О.С. Ульянова,

                        Ю.С. Новіков

Рецензент:  к.т.н., доц. каф. СТ  Ребезюк Л.Н.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………...

5

1 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СЕРЕДОВИЩЕМ VBA. ВИВЧЕННЯ ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ………………………………………………

6

1.1 Мета роботи……………………………………………………………

6

1.2 Завдання для самостійної підготовки………………………………..

6

1.3 Методичні вказівки до лабораторної роботи………………………..

6

1.4 Завдання на лабораторну роботу……………………………………..

9

1.5 Порядок виконання роботи…………………………………………...

9

1.6 Зміст звіту……………………………………………………………...

9

1.7 Контрольні запитання та завдання……………..................................

10

2 РОБОТА З меню та відпрацювання вбудованих математичних функцій, З ВИКОРИСТАННЯМ КОРИСТУВАЛЬНИЦЬКиХ МАКРОСІВ………………………………..

11

2.1 Мета роботи……………………………………………………………

11

2.2 Завдання для самостійної підготовки………………………………..

11

2.3 Методичні вказівки до лабораторної роботи………………………..

11

2.4 Завдання на лабораторну роботу……………………………………..

12

2.5 Порядок виконання роботи…………………………………………...

13

2.6 Зміст звіту……………………………………………………………...

13

2.7 Контрольні запитання та завдання……………..................................

14

3 РОЗРОБКА МАКРОКОМАНД У  MS OFFICE 2007………………...

15

3.1 Мета роботи……………………………………………………………

15

3.2 Завдання для самостійної підготовки………………………………..

15

3.3 Методичні вказівки до лабораторної роботи………………………..

15

3.4 Завдання на лабораторну роботу……………………………………..

21

3.5 Порядок виконання роботи…………………………………………...

23

3.6 Зміст звіту……………………………………………………………...

23

3.7 Контрольні запитання та завдання……………..................................

23

4 РОЗРОБКА МАКРОКОМАНД У MS EXCEL 2007………………….

24

4.1 Мета роботи……………………………………………………………

24

4.2 Завдання для самостійної підготовки………………………………..

24

4.3 Методичні вказівки до лабораторної роботи………………………..

24

4.4 Завдання на лабораторну роботу……………………………………..

32

4.5 Порядок виконання роботи…………………………………………...

33

4.6 Зміст звіту……………………………………………………………...

34

4.7 Контрольні запитання та завдання……………...................................

34

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………

35

Додаток А. Форма титульного аркушу звіту…………………………….

36