Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 7

PersonPro2.0 Базова розрахована на використовування на одному комп'ютері, PersonPro2.0 SQL – в мережному режимі, і для неї необхідний сервер баз даних (SQL-сервер). Їх функціональність в частині кадрового обліку не відрізняється, але оскільки SQL-версія припускає режим, розрахований на багато користувачів, то вона має додаткові можливості з адміністрування користувачів і управління їх правами. В SQL-версії підтримуються найпоширеніші СУБД: Microsoft SQL Server, Oracle, InterBase, Sybase Adaptive Server Anywhere, Cache, mySQL, PostgreSQL.

1.4  Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

1.4.1 Загальні методичні вказівки з виконання лабораторної роботи

Лабораторна робота виконується в два етапи.

На першому етапі здійснюється робота з базою даних Демо.mdb програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо. База даних Демо.mdb вже наповнена демонстраційними даними про організації і їх властивості, які можуть бути доповненими, зміненими і видаленими. Як демонстраційний приклад штатного розкладу використовується сформований штатний розклад «Расписание 1» для організації «Ваша организация».

На даному етапі вивчаються функціональні можливості програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо:

-  з формування та ведення картотеки організацій і філій: створення і видалення інформації про організацію, пошуку і вибору організацій, додавання і змін властивостей організацій);

-  з формування і редагування штатного розкладу організації;

-  з формування звітності, пов'язаної з веденням штатного розкладу.

На другому етапі здійснюється робота з базою даних Моя база.mdb програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо.

На даному етапі здійснюється:

-  планування ієрархічної структури підприємства, опис і аналіз якого проведений при самостійної підготовці до лабораторної роботи;

-  ведення штатних розкладів (довільного числа), один з яких є діючим;

-  формування звітності, пов'язаної з веденням штатного розкладу підприємства;

-  адаптація системи відповідно до галузевих і виробничих особливостей вибраного підприємства (зміна і додавання даних в довіднику програмного комплексу).

1.4.2 Порядок виконання роботи

1.  Запустити на виконання демо-версію програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо. Підключитися до бази даних Демо.mdb.

2.  Ознайомитися із складом підсистем програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо: «Кадры», «Организации», «Отчеты», «Текущие установки», «Служебные».

3.  Запустити на виконання модуль «Каталог организаций» підсистеми «Организации». Ознайомитися із складом і функціональними можливостями даного модуля, використовуючи опис програмного комплексу PersonPro2.0 [3].

4.  Використовуючи вікно «Каталог организаций», в якому відображаються відомості про організації, що знаходяться в базі даних, провести операції пошуку і вибору організацій, видалення і додавання нових організацій, провести класифікацію організацій за типом і сферам діяльності, за приналежністю до корпорацій.

5.  З наявного списку організацій бази даних Демо.mdb вибрати для обстеження довільну організацію. Відкривши з вікна «Каталог организаций» картку вибраної організації «Организация: <...>», здійснити перегляд, введення і редагування відомостей (властивостей організації), які з'єднані в три групи: загальні, додаткові і універсальні.

6.  Запустити на виконання модуль «Журнал универсальных свойств организации» підсистеми «Организации», ознайомитися з його складом і функціональними можливостями. Здійснити перегляд, введення і редагування універсальних властивостей вибраної організації, використовуючи даний модуль.

7.  Запустити на виконання модуль «Штатное расписание» підсистеми «Кадры». Ознайомитися із складом і функціональними можливостями даного модуля, використовуючи опис програмного комплексу PersonPro2.0 [3].