Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 24

При виконанні лабораторної роботи «Розробка організаційної структури і штатного розкладу підприємства» назва і деякі характеристики даного підприємства могли бути змінені, тому як демонстраційний приклад може бути використано підприємство із зміненою назвою.

На даному етапі вивчаються:

-  функціональні можливості програмного комплексу з автоматизованого обліку даних, які використовуються для оцінки якості трудової діяльності співробітників підприємства (посада, відомості про освіту та освітній рівень, професійні якості, відомості про трудову діяльність, про попередню роботу, результати атестації, відомості про стаж та кар’єру і т.п.);

-  одна з моделей комплексної оцінки діяльності працівників підприємства;

-  функціональні можливості програмного комплексу з автоматизованого формування різних видів звітності, яка містить відомості, що дають можливість оцінити якість трудової діяльності співробітників, професійно-кваліфікаційне просування, кар’єру і т.п.;

-  типові звіти щодо аналізу трудової діяльності працівників.

На другому етапі здійснюється робота з базою даних Моя база.mdb програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо.

На даному етапі здійснюється:

-  заповнення бази даних відомостями, які використовуються для оцінки працівників;

-  проведення розрахунків стажу та аналіз відомостей для прийняття управлінських рішень щодо оцінки діяльності працівників;

-  розрахунок комплексної оцінки діяльності працівників підприємства з використанням бального методу;

-  формування різних видів звітності, пов'язаної з оцінкою діяльності працівників підприємства.

4.4.2 Порядок виконання роботи

1.  Запустіть на виконання демо-версію програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо. Підключіться до бази даних Демо.mdb.

2.  Відкрийте вікно «Каталог сотрудников» з модуля «Кадры». Виберіть у списку панелі «Сотрудники» прізвище співробітника, для якого буде проводитись аналіз властивостей та оцінка трудової діяльності. Відкрийте «Карточку сотрудника».

3.  Проаналізуйте загальні властивості співробітника, виберіть з них ті, що потрібні для оцінки його трудової діяльності.

4.  Проаналізуйте додаткові властивості співробітника, виберіть з них ті, що потрібні для оцінки його трудової діяльності. Якщо інформація про деякі властивості відсутня, додайте її, використовуючи контрольний приклад.

5.  Проаналізуйте універсальні властивості співробітника, виберіть з них ті, що потрібні для оцінки його трудової діяльності. Використовуючи групу «Документы и справки» з розділу «Универсальные свойства», визначте основні види документів, з яких береться інформація для аналізу діяльності співробітника. Ознайомтесь з формою та змістом електронної трудової книжки співробітника. Проаналізуйте види стажу співробітника.

Якщо інформація про деякі властивості відсутня, додайте її, використовуючи контрольний приклад.

6.  Використовуючи властивість «Карьера» з розділу «Универсальные свойства», перегляньте інформацію з наказів, які відносяться до співробітника, діяльність якого аналізується, і пов’язані із зміною його статусу за весь період праці на підприємстві (організації).

7.  Перерахуйте види стажу співробітника, використовуючи модуль «Расчет стажа» з «Кадры». Проаналізуйте, як при цьому зміняться записи універсальної властивості «Стаж».

8.  Надрукуйте (виведіть на екран монітора) звіти про трудову діяльність, стаж, освіту, професійні якості і т.п., які можуть використовуватися для оцінки діяльності співробітника.

9.  Проведіть розрахунок комплексної оцінки діяльності конкретного (вибраного) співробітника підприємства, використовуючи формули 4.1 та 4.2.

10.  Запустіть на виконання демо-версію програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо. Підключіться до бази даних Моя база.mdb.