Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 11

-  простоти (інформація повинна містити стільки даних і лише в тому об'ємі, скільки необхідно для вирішення поставленої задачі);

-  наочності (відомості повинні представлятися так, щоб можна було визначити головне, уникнути багатослівності);

-  однозначності (відомості не повинні бути неясними, в їх тлумаченні слід стежити за семантичною, синтаксичною і логічною однозначністю матеріалу);

-  зрівняльності (відомості повинні приводитися в порівняльних одиницях і відноситися до таких даних, що піддаються порівнянню об'єктів як усередині організації, так і зовні неї);

-  спадкоємності (відомості про кадри, що подаються за різні тимчасові періоди, повинні мати одну методику підрахунків і однакові форми уявлення);

-  актуальності (відомості повинні бути оперативними і своєчасними, тобто представлятися без спізнень).

Модуль з обліку кадрів в рамках автоматизованих систем управління персоналом повинен дозволяти:

-  вести довідкову роботу про кадри (паспортні дані, дані з трудової книжки, з дипломів і т.п.);

-  підготовку різних статистичних даних в цифрах і розширених звітах;

-  одержувати резюме і характеристику (професійні і особисті якості) з кожного співробітника;

-  контролювати професійне зростання співробітників;

-  вести відбір кандидатів за середнєзважуваною оцінкою, при вагових коефіцієнтах, заданих користувачем;

-  здійснювати формалізовану оцінку діяльності кожного співробітника і підприємства в цілому;

-  формувати оцінку людського ресурсу підприємства через особові оцінки співробітників;

-  документообіг (накази з персоналу, службові записки, інструкції відділу кадрів і планово-економічного відділу) з функцією повного автоматичного формування тексту з кожного співробітника.

2.2.3 В лабораторній роботі вивчається можливість ефективного і швидкого вирішення задач автоматизації кадрового обліку на підставі сучасних комп'ютерних технологій із застосуванням програмного комплексу PersonPro 2.0 Базова.

Всі підсистеми програмного комплексу PersonPro 2.0 («Кадры», «Организации», «Отчеты», «Текущие установки», «Служебные») працюють з єдиним каталогом співробітників і загальними довідковими даними, що виключає дублювання даних.

PersonPro 2.0. дозволяє вести багатофілійний кадровий облік, тобто в одній базі даних можна вести облік з усіх філій холдингу або корпорації.

В програмі виконується оперативний облік персоналу і його переміщень на підставі наказів.

Для введення відомостей про співробітника, для пошуку і переглядання інформації про всіх співробітників, а також для вибору одного з них з метою отримання про нього більш повної інформації, в програмному комплексі PersonPro 2.0 використовується модуль «Каталог сотрудников».

Модуль «Каталог сотрудников» дозволяє:

-  вводити в базу даних інформацію, необхідну для формування карт персонального обліку П-2, П-3 і П-4 та ін.;

-  вести військовий облік і особисті справи співробітників з довільною кількістю розділів (адреси і телефони, документи і довідки, освіта, члени сім'ї, пільги, кадровий резерв і т.п.);

-  формувати графік відпусток і кадровий резерв, проводити атестацію, планувати навчання і кадровий резерв, фіксувати посадові обов'язки;

-  вести облік використовування щорічних оплачуваних і неоплачуваних відпусток;

-  враховувати професійні якості, а також зберігати будь-яку довільну інформацію, пов'язану із співробітником;

-  враховувати зміни в кар'єрі співробітників.

Всі дії з обліку різних відомостей про персонал виконуються в «Карточке сотрудника», яка викликається з модуля «Каталог сотрудников». Для перегляду і зміни властивостей всіх співробітників можна скористатися також модулем «Журнал универсальных свойств сотрудников». Вікно «Сотрудник <фамилия_имя_отчество>», що призначене для перегляду і введення в базу даних повної інформації про співробітників, є «Карточкой персонального учета сотрудника», або просто «Карточкой сотрудника». Основні відомості про співробітника діляться на декілька груп: загальні; додаткові; військовий облік; щорічні відпустки; фото; універсальні властивості; накази; кар'єра.