Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 22

-  різноманітність робіт;

-  керівництво ланкою, бригадою;

-  додаткова відповідальність у технологічному процесі;

-  робота на основі самоконтролю.

Перелік ознак для оцінки складності функцій робітника та бальні оцінки цих ознак наведений в таблиці 4.4.

Таблиця 4.4 – Бальні оцінки ознак, що визначають складність функцій, які виконують робітники

Назва ознак складності виконування функцій

Питома значимість (в частках

одиниці)

Оцінка рівнів ознак з врахуванням їх питомої значимості, бали

1

2

3

4

5

6

1

Характер робіт, що визначає зміст, складність праці, відображеної в тарифно-кваліфікаційному довіднику

0,5

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2

Різноманітність робіт

0,15

0,15

0,3

0,45

-

-

-

3

Керівництво (ланкою, бригадою)

0,2

0,2

0,4

0,6

0,8

-

-

4

Додаткова відповідальність у технологічному процесі, робота на основі само-контролю

0,15

0,15

0,3

-

-

-

-

Коефіцієнт складності виконуваних функцій () визначається діленням суми оцінок за кожною з ознак з врахуванням їх питомої значимості на постійну величину 8,3 (максимальну бальну оцінку за всіма ознаками складності функцій робітників). Цим забезпечується порівнянність складності праці від робітника, що виконує найпростіші роботи, до директора.

Оцінка результатів праці робітників враховує кількісні та якісні параметри робіт, що виконуються, а також їхню ритмічність. Згідно з методичними рекомендаціями, ознаками та ціною прийнято бальні оцінки, наведені в таблиці 4.5.

Таблиця 4.5 – Бальні оцінки ознак, що визначають результати праці робітників

Назва оцінки

Питома значимість (в частках

одиниці)

Оцінка рівнів ознак з врахуванням їх питомої значимості, бали

1

2

3

1

Обсяг виконаних робіт

0,40

0,40

0,80

1,20

2

Якість виконаних робіт

0,40

0,4

0,8

1,20

3

Ритмічність

0,20

0,20

0,40

0,80

Використовуючи в сукупності одержані результати за всіма напрямками, можна здійснити комплексну оцінку працівника та його роботи. Результати оцінки повинні враховуватись у процесі переміщення кадрів. Тут необхідно дотримуватись відповідності результатів оцінок відносно підвищення чи пониження працівників на посаді, кваліфікаційному розряду, а також з врахуванням їх інтересів, здібностей і можливостей.

Суть і завдання оцінки персоналу мають бути доступними і зрозумілими основному складу працівників як виробничого, так і управлінського персоналу.

Кінцевою метою використання оцінок повинно бути укомплектування підприємства висококваліфікованим персоналом та підвищення ефективності його роботи.

Комплексна оцінка керівників і спеціалістів розраховується за іншою схемою. Модель оцінки керівників і спеціалістів наведена в [2].

4.2.4 Розглянемо особливості використання програмного комплексу PersonPro2.0 для оцінки трудової діяльності працівників.

Для оцінки праці виробничого і управлінського персоналу, для управління його кар'єрою в PersonPro2.0 використовуються такі модулі: «Каталог сотрудников», «Журнал универсальных свойств сотрудников», «Расчет стажа», «Отчеты».

Модуль «Каталог сотрудников» дозволяє враховувати і аналізувати такі властивості:

-  загальні властивості (прізвище, ім'я, по батькові; стать, дату народження, ідентифікаційний номер, посаду; підрозділ і т.п.);

-  додаткові властивості (освіту, науковий ступінь, вчене звання, категорію, основний і додатковий учбовий заклад, в якому співробітник навчається в даний час, і т.п.);