Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 8

8.  На прикладі штатного розкладу «Расписание 1» організації «Ваша организация», представленого у вікні «Редактор штатного расписания», ознайомитися з електронним видом штатного розкладу. Настройки даного штатного розкладу не передбачають його редагування. Даний штатний розклад використовується як модельний приклад.

9.  Скласти всі види передбачених програмним комплексом звітів про штатний розклад «Расписание 1». Для складання звітів використовувати: модуль «Штатное расписание» (в меню «Расписание» вибрати команду «Печать») і підсистему «Отчеты» («По штатному расписанию»).

10.  Використовуючи модуль «Каталог организаций», знайти в списку організацію з назвою «Ваша организация». Змінити назву організації, описати (змінити) її властивості (загальні, додаткові, універсальні) шляхом введення даних у відповідні поля. Назва організації і її властивості повинні бути унікальними для кожної бригади студентів, що виконують лабораторну роботу. Назва і властивості організації повинна відповідати виробничому профілю (профілю виробничого підприємства).

11.  Створити нову ієрархію корпорації (у вигляді підлеглості її філій), в яку входить організація, створена в пункті 10. Для створення використовувати команду «Дерево корпорации» з меню «Расписание» вікна «Редактор штатного расписания» модуля «Штатное расписание».

12.  На прикладі створеної в пункті 10 організації вивчити можливості створення нового штатного розкладу «Расписание 1 (Копия)» на підставі існуючого штатного розкладу. Для цього необхідно: розробити ієрархічну структуру відділів організації, змінюючи, додаючи або видаляючи підрозділи; створити в кожному підрозділі необхідну кількість посад; ввести атрибути посад, змінюючи або додаючи вміст відповідних полів. Для формування штатного розкладу використовувати модуль «Штатное расписание» підсистеми «Кадры».

13.  Провести перерахунок вакансій і «завислих співробітників» в новому штатному розкладі.

14.  Запустити на виконання демо-версію програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо. Підключитися до бази даних Моя база.mdb.

15.  Використовуючи модулі «Каталог организаций» і «Журнал универсальных свойств организаций», створити нову організацію, описати її організаційну структуру і властивості (загальні, додаткові, універсальні). Інформація про організацію повинна бути результатом самостійної підготовки до даної лабораторної роботі.

16.  Використовуючи модуль «Штатное расписание» підсистеми «Кадры» розробити новий штатний розклад організації (додати назву, відділи і посади) і ввести його в дію. При додаванні посад необхідно використовувати класифікатор професій ДК 003-95.

17.  Відредагувати створений штатний розклад, змінивши базові оклади. Для швидкої зміни базових окладів необхідно скористатися командою «Групповые операции» з вікна «Редактор штатного расписания» модуля «Штатное расписание».

18.  Сформувати звіти про створений штатний розклад.

1.5 Зміст звіту

Звіт про лабораторну роботу «Розробка організаційної структури і штатного розкладу підприємства» оформлюється кожним студентом індивідуально. Він повинен містити:

-  титульний аркуш з вказаним номером і темою роботи, прізвищем та ініціалами виконавця, шифром групи, прізвищем та ініціалами викладача, з датою виконання та захисту роботи;

-  мету  лабораторної  роботи  з урахуванням  індивідуального   завдання;

-  короткий опис призначення, структури і функціональних можливостей модулів «Каталог организаций» і «Журнал универсальных свойств организаций» підсистеми «Организации», модуля «Штатное расписание» підсистеми «Кадры», підсистеми «Отчеты» програмного комплексу PersonPro2.0, які використовуються для реалізації мети лабораторної роботи;

-  короткий опис організації, вибраної із загального списку організацій, представлених в базі даних Демо.mdb; результати введення і редагування загальних, додаткових і універсальних відомостей (властивостей) про дану організацію;