Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 23

-  універсальні властивості (групу властивостей «Образовательный уровень»; групу властивостей «Трудовая деятельность»; властивості: «Журнал трудових книжек», «Собеседования», «Кадровый резерв», «Профессиональные качества» і т.п.);

-  історію кар’єри (накази з прийому на посаду, з посадового переміщення, із звільнення з посади; підрозділи; оклади і т.п.).

Для обліку різних професійних якостей працюючих співробітників і кандидатів ці якості потрібно додати в групу універсальних властивостей «Профессиональные качества». Для введених в «Справочник» якостей може бути призначений коефіцієнт, який помножується на значення поля «Бал», а при формуванні звіту також розраховуватиметься загальна оцінка співробітника за всіма професійними якостями.

Для переглядання інформації з наказів, які відносяться до вибраного співробітника і пов'язані із зміною його статусу за весь період роботи, використовується вікно «Карьера».

Кожному такому наказу відповідає автоматично формований рядок у вікні «Карьера». Для введення повної історії кар'єри співробітників в PersonPro2.0 передбачається спеціальний механізм, не пов'язаний з виданням наказів. Він дозволяє ввести в базу даних історію кар'єри співробітника – інформацію з кадрових наказів (з архіву організації), які змінювали статус співробітника (посада, місце роботи, умови оплати праці).

Для ведення обліку попередніх місць роботи і розрахунку стажу заповнюється універсальна властивість «Предыдущая работа (трудовая книжка)» з групи властивостей «Трудовая деятельность».

Універсальна властивість «Стаж» дозволяє відображати тип розрахованого стажу у форматі РР.ММ.ДД (років.месяців.днів), а також заповнювати вручну цю властивість, якщо розрахунок стажу не виконується. Для розрахунку стажу співробітників використовується також модуль «Расчет стажа». За його допомогою можна створювати різні типи стажу і виконувати їх розрахунок для співробітників вибраних підрозділів або всього підприємства. Для кожного співробітника ведеться розрахунок декількох типів трудового стажу. Наприклад, співробітники можуть мати стаж: для призначення пенсії за віком; для розрахунку % лікарняних; праці в галузі; праці на підприємстві; пільговий; науковий і т.п. Для кожного типу стажу вказуються його атрибути, які зберігаються в «Справочнике». В «Справочнике» також здійснюється настроювання типу стажу.

4.3 Опис програмного продукту, який використовується для виконання лабораторної роботи

Для встановлення прикладного програмного продукту використовується: персональний комп'ютер типу Pentium із стандартною конфігурацією апаратних засобів (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор типу «миша»); операційна система Windows 2000\XP; програмний пакет Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel).

Як прикладний програмний продукт (HR-системи) пропонується використовувати програму PersonPro 2.0 від компанії АМИ-Україна, яка має два випуски: PersonPro2.0 Базова; PersonPro2.0 SQL.

PersonPro2.0 Базова розрахована на використовування на одному комп'ютері, PersonPro2.0 SQL – в мережному режимі, і для неї необхідний сервер баз даних (SQL-сервер). Їх функціональність в частині кадрового обліку не відрізняється, але оскільки SQL-версія припускає режим, розрахований на багато користувачів, то вона має додаткові можливості з адміністрування користувачів і управління їх правами. В SQL-версії підтримуються найпоширеніші СУБД: Microsoft SQL Server, Oracle, InterBase, Sybase Adaptive Server Anywhere, Cache, mySQL, PostgreSQL.

4.4  Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

4.4.1 Загальні методичні вказівки з виконання лабораторної роботи

Лабораторна робота виконується в два етапи.

На першому етапі здійснюється робота з базою даних Демо.mdb програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо. Як демонстраційний приклад приведено підприємство «Ваша организация» з відповідним списком співробітників і відомостями, які використовуються для оцінки якості трудової діяльності.