Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 18

7.  Видати наказ з категорії «Приказы по организации» (тип наказу задає викладач). Ознайомитися з правовими аспектами даної категорії наказу.

8.  Провести накази, тобто надати наказам статус підписаного наказу.

9.  Відредагувати накази, вносячи зміни в непроведені накази. Змінювати можна тільки непроведені накази. Якщо потрібно змінити проведений наказ, спочатку потрібно відмінити його проведення, а потім вносити в нього зміни.

10.  Виконати пошук наказу, фільтрацію за датою в заданому періоді, фільтрацію за статусом (проведені накази, непроведені накази).

11.  Застосувати конкретний тип наказу для декількох співробітників одночасно, тобто вибрати співробітників за множиною.

12.  Надрукувати наказ (вивести на екран монітора).

13.  Здійснити передачу наказів в Excel.

14.  Здійснити контроль термінів наказу.

15.  Створити нову групу наказів і тип наказу,  здійснити їх настроювання.

16.  Запустити на виконання підсистему «Отчеты» із стартової панелі програмного пакету PersonPro2.0 Базова.

17.  Ознайомитися з умовами складання типових звітів з різних категорій звітності (лікарняні, одиничні форми, відпустка, за штатним розкладом, професійні якості і стаж, списки).

18.  Вивести на екран сформовані звіти, використовуючи операцію «Выполнить».

19.  Запустити на виконання демо-версію програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо. Підключитися до бази даних «Моя база.mdb».

20.  Видати і провести персональні накази з прийому на роботу співробітників організації, створеної в лабораторній роботі «Розробка організаційної структури і штатного розкладу підприємства».

21.  Видати і провести групові накази з персоналу і накази з даної організації.

22.  Надрукувати (вивести на екран монітора) всі розроблені накази для даної організації і її персоналу.

3.5  Зміст звіту

Звіт про лабораторну роботу «Електронне кадрове діловодство» оформлюється кожним студентом індивідуально. Він повинен містити:

-  титульний аркуш;

-  мету роботи;

-  індивідуальне завдання, видане викладачем для бригади студентів для формування різних категорій наказів;

-  результат видання і проведення типових персональних наказів;

-  повну інформацію про одного з співробітників, для якого видається персональний наказ.

-  результат видання і проведення групових наказів;

-  результат видання і проведення наказу з категорії «Приказы по организации»;

-  результат видання і проведення наказу при виборі співробітників з множини;

-  результат висновку кожного видаваного наказу на екран монітора (на друк);

-  результат передачі наказів в Excel;

-  результат контролю термінів наказу;

-  типові звіти з різних категорій звітності (лікарняні, одиничні форми, відпустка, з штатного розкладу, професійні якості і стаж, списки).

-  результат видання і проведення типових персональних наказів, групових наказів, наказів з організації, створений в базі даних «Моя база.mdb».

-  висновки з виконання лабораторної роботи.

3.6 Контрольні питання і завдання

1.  Перерахуйте види забезпечень системи управління персоналом.

2.  Дайте визначення діловодного забезпечення системи управління персоналом.

3.  Які функції відносяться до діловодних функцій ?

4.  Перерахуйте основні документи організаційного, організаційно-методичного, організаційно-розпорядливого, нормативно-технічного, економічного характеру, які встановлюють норми, правила і методи, що використовуються при вирішенні задач організації праці і управління персоналом.

5.  Перерахуйте обов'язкові документи, необхідні для роботи з персоналом підприємства або організації.

6.  Що розуміється під рухом (переміщенням) персоналу?

7.  Які документи, підготовлені у відділі кадрів підприємства, передаються у в бухгалтерію?

8.  Які документи, підготовлені у відділі кадрів підприємства, необхідні керівництву підприємства для прийняття управлінських рішень?