Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом»

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки України

Харківський НАЦІОНАЛЬНИЙ Університет радіоелектронІки

методичні вказівки

до лабораторних робіт з дисципліни

“ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ”

для студентів усіх форм навчання

спеціальності 8.080401 - Інформаційні управляючі системи і технології

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      кафедрою ІУС.

                                                                      Протокол № 9 від 8.12.2005

Харків 2005


Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом» для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.080401 - Інформаційні управляючі системи і технології /  Упоряд.: Н.В.Васильцова, М.В.Євланов, І.Ю.Панфьорова. - Харків: ХНУРЕ, 2005. – 44 с.

Упорядники:          Васильцова Н.В.,

Євланов М.В.,

                                Панфьорова І.Ю.


ЗМІСТ

Вступ ..................................................................................................................                                                                                                                           4

1  Розробка організаційної структури і штатного розкладу

підприємства................................................................................................................                                                                                                                           6

1.1    Мета  роботи .............................................................................................                                                                                                           6

1.2    Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів .........                                                                                                           6

1.3  Опис програмного продукту, який використовується для

виконання лабораторної роботи ...............................................................................                                                                                                                         10

1.4   Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання .........11

1.5   Зміст звіту .................................................................................................                    13

1.6   Контрольні  питання та завдання ...........................................................                    14

2  Комп'ютерний облік персоналу і його властивостей ...........................                  15

2.1    Мета роботи...............................................................................................                                                                                                         15

2.2  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів..........                  15

2.3  Опис програмного продукту, який використовується для

виконання лабораторної роботи ...............................................................................                                                                                                                         19

2.4   Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання ........                                                                                                                         19

2.5   Зміст звіту .................................................................................................                                                                                                                         21

2.6   Контрольні питання та завдання ............................................................                                                                                                                         22

3  Електронне кадрове діловодство............................................................          23

3.1  Мета  роботи ............................................................................................                  23

3.2    Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів.........                                                                                                         23

3.3  Опис програмного продукту, який використовується для

виконання лабораторної роботи ...............................................................................                                                                                                                         27

3.4   Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання ........                                                                                                                         27

Похожие материалы

Информация о работе