Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 12

Для обліку різних властивостей співробітників і організацій використовуються так звані універсальні властивості, які дуже просто настроюються і додаються користувачем. До числа таких властивостей відносяться: адреси,  телефони, освіта, нагороди, різні документи і довідки, члени сім'ї, лікарняні, типи стажу роботи, умови прийому і оплати праці, причини звільнення. Якщо цих універсальних властивостей виявиться недостатньо, то можна додати нові властивості і нові групи, рівно як змінити і видалити існуючі.

Первинне формування списку співробітників на етапі впровадження програми може бути виконано такими способами:

-  послідовним введенням індивідуальних даних співробітників у вікні «Сотрудник: Новый» (Карточка сотрудника) з одночасним завданням структурного підрозділу, в який вони будуть прийняті на роботу;

-  імпортом бази даних з програми PersonPro 1.4;

-  імпортом з програми Excel;

-  імпортом з файлу XML.

В «Карточке сотрудника» в меню «Печать» або в підсистемі «Отчеты» можна вибрати один з типових звітів про співробітника: використовування відпустки; П-2 (лицьова і оборотна сторони); П-3 (алфавітна карта); П-4 (карта фахівця).

2.3  Опис програмного продукту, який використовується для виконання лабораторної роботи

Для встановлення прикладного програмного продукту використовується:

персональний комп'ютер типу Pentium із стандартною конфігурацією апаратних засобів (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор типу «миша»); операційна система Windows 2000\XP; програмний пакет Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel).

Як прикладний програмний продукт (HR-системи) пропонується використовувати програму PersonPro 2.0 від компанії АМИ-Україна, яка має два випуски: PersonPro2.0 Базова і PersonPro2.0 SQL.

PersonPro2.0 Базова розрахована на використовування на одному комп'ютері, PersonPro2.0 SQL – в мережному режимі, і для неї необхідний сервер баз даних (SQL-сервер). Їх функціональність в частині кадрового обліку не відрізняється, але оскільки SQL-версія припускає режим, розрахований на багато користувачів, то вона має додаткові можливості з адміністрування користувачів і управління їх правами. В SQL-версії підтримуються найпоширеніші СУБД: Microsoft SQL Server, Oracle, InterBase, Sybase Adaptive Server Anywhere, Cache, mySQL, PostgreSQL.

2.4  Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

2.4.1 Загальні методичні вказівки з виконання лабораторної роботи

Лабораторна робота виконується в два етапи.

На першому етапі здійснюється робота з базою даних Демо.mdb програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо. База даних Демо.mdb вже наповнена демонстраційними даними (відомостями) про співробітників і їх властивості, які можуть бути доповнені, змінені і видалені. Як демонстраційний приклад приведено підприємство «Ваша организация» з відповідним списком співробітників і відомостями про них.

При виконанні лабораторної роботи «Розробка організаційної структури і штатного розкладу підприємства» назва і деякі характеристики даного підприємства було змінено, тому як демонстраційний приклад може бути використано підприємство із зміненою назвою.

На даному етапі вивчаються функціональні можливості програмного комплексу:

-  з ведення автоматизованого обліку персоналу організації, пошуку і вибору співробітників;

-  з формування і редагування основних і додаткових відомостей про співробітників;

-  з перегляду і редагування універсальних властивостей для кожного співробітника.

-  з формування звітності про співробітника.

На другому етапі здійснюється робота з базою даних Моя база.mdb програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо.

На даному етапі здійснюється:

-  формування списку співробітників організації, створеної в результаті виконання другого етапу лабораторної роботи «Розробка організаційної структури і штатного розкладу підприємства», шляхом послідовного заповнення індивідуальних «Карточек сотрудников». Вибір посад і професій для пропонованого кадрового складу підприємства здійснити з використанням класифікатора професій ДК 003-95;