Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 3

Очевидно, що процес управління персоналом потребує серйозної інформаційної підтримки. Важлива роль в оптимізації управління співробітниками підприємства належить автоматизованим системам управління персоналом, які отримали назву HR-систем (Human Resource Systems) [3]. Сегмент додатків автоматизованого управління персоналом (HR-систем) є сьогодні одним з тих, які розвиваються найбільш швидко на світовому ринку, тому майбутній спеціаліст з розробки та впровадження інформаційно-управляючих систем повинен мати теоретичні знання та володіти практичними навичками створення і реалізації автоматизованих систем управління персоналом.

Метою комплексу лабораторних робіт з дисципліни „Інформаційні системи в управлінні персоналом”, опис якого представлений в даних методичних вказівках, є: ознайомлення студентів з методами використання інформаційних технологій та сучасних програмних продуктів в галузі управління персоналом; з вимогами, які пред’являються до кадрових систем; з механізмом управління персоналом при використанні сучасних інформаційних технологій; з механізмами створення єдиного інформаційного простору системи управління організацією та підсистемою управління персоналом; з інформаційними потоками на підприємстві і службі управління персоналом.

Після виконання лабораторних робіт студенти повинні на базі теоретичних знань оволодіти практичними методами розробки та використання інформаційних технологій для доступу до кадрової інформації будь-якого виду та її обробки за допомогою обчислювальної техніки і комунікаційного зв’язку.

Комплекс лабораторних робіт складається з чотирьох робіт:

-  «Розробка організаційної структури і штатного розкладу підприємства»;

-  «Комп'ютерний облік персоналу і його властивостей»;

-  «Електронне кадрове діловодство»;

-  «Інформаційні технології оцінки трудової діяльності».

Матеріал, представлений для вивчення в даному комплексі робіт, логічно пов’язаний, що дає можливість студентам глибше вивчити склад та взаємозв’язок типових функціональних задач, які автоматизуються в рамках інформаційних систем управління персоналом. Але, при необхідності, кожна з лабораторних робіт може виконуватися окремо.

В комплексі лабораторних робіт вивчається можливість ефективного і швидкого створення та вирішення задач автоматизації управління персоналом на підставі сучасних комп'ютерних технологій із застосуванням програмного комплексу PersonPro 2.0 Базова.

Для проведення лабораторних робіт використовується демо-версія програмного комплексу PersonPro 2.0 Базова Демо, яка дозволяє достатньо повно ознайомитись з функціональними особливостями та технологічними основами побудови та використання автоматизованих систем обліку персоналу підприємств.

Теоретичний матеріал, який є базою для виконання лабораторних робіт, представлений в літературі [1,2,4]. Опис програмних засобів автоматизації управління персоналом представлений в літературі [3,5]. Опис демо-версії програмного комплексу надається в літературі [3].

Для виконання лабораторних робіт також надаються організаційні, та нормативно-правові матеріали з управління персоналом: електронні версії кодексів про працю України та Росії; електронні версії класифікаторів професій та посад України та Росії; комп’ютерний довідник з законодавства, якій містить повну нормативно-правову базу України, необхідну для управління персоналом; 70 типових посадових інструкцій; електронні версії затверджених типових форм для кадрового діловодства.


1 РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ І ШТАТНОГО РОЗКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1  Мета роботи

Вивчення способів комп'ютерного обліку і використовування відомостей про різні організації і підприємства, можливостей опису їх основних властивостей. Вивчення інструментарію, за допомогою якого створюється і змінюється організаційна структура підприємств і організацій, формується штатний розклад, а також виконуються дії над штатним розкладом на основі сучасних комп'ютерних технологій із застосуванням програмного комплексу PersonPro 2.0.