Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 13

-  ведення автоматизованого обліку персоналу організації, пошук і вибір співробітників за певним критерієм;

-  перегляд і редагування універсальних властивостей для кожного співробітника.

2.4.2 Порядок виконання роботи

1.  Запустити на виконання демо-версію програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо. Підключитися до бази даних Демо.mdb.

2.  Ознайомитися із складом підсистеми програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо «Кадры», «Отчеты», «Текущие установки», «Служебные».

3.  Запустити на виконання модуль «Каталог сотрудников» підсистеми «Кадры». Ознайомитися із складом і функціональними можливостями даного модуля, використовуючи опис програмного комплексу PersonPro2.0 [3]. Здійснити пошук, відбір (за різними критеріями) і перегляд основної інформації про всіх співробітників підприємства.

4.  Відкрити вікно «Сотрудник: <фамилия_имя_отчество>» («Карточка персонального учета сотрудника»), заздалегідь вибравши із списку довільного співробітника підприємства. Розглянути і проаналізувати всі відомості про співробітника: «Общие», «Дополнительные», «Воинский учет», «Ежегодные отпуска», «Универсальные свойства», «Приказы», «Карьера». Внести недостатні відомості або, при необхідності, змінити наявні відомості про співробітника. Вибір співробітника і аналіз відомостей про нього проводиться індивідуально кожним студентом групи.

5.  Запустити на виконання модуль «Журнал универсальных свойств сотрудников» підсистеми «Кадры». Ознайомитися з складом і функціональними можливостями даного модуля, використовуючи опис програмного комплексу PersonPro2.0 [3].

6.  Використовуючи пункт меню «Печать» в «Карточке сотрудника», сформувати звіти про співробітника: «Использование отпуска», П-2 (лицьова і оборотні сторони), П-3 (алфавітна карта), П-4 (карта фахівця).

7.  Запустити на виконання демо-версію програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо. Підключитися до бази даних «Моя база.mdb».

8.  Вибрати організацію, створену в лабораторній роботі «Розробка організаційної структури і штатного розкладу підприємства» в рамках індивідуального завдання. Сформувати список співробітників шляхом послідовного введення індивідуальних даних співробітників у вікні «Сотрудник: Новый» з одночасним завданням структурного підрозділу, в який вони будуть прийняті на роботу. Список співробітників повинен бути узгоджений з штатним розкладом організації.

9.  Змінити деякі універсальні властивості співробітників, використовуючи інструментарій модуля «Журнал универсальных свойств сотрудников».

10.  Сформувати звіти про співробітників організації.

2.5  Зміст звіту

Звіт про лабораторну роботу «Комп'ютерний облік персоналу і його властивостей» повинен містити:

-  титульний аркуш;

-  мету лабораторної роботи з урахуванням індивідуального завдання;

-  короткий опис призначення, структури і функціональних можливостей модулів «Каталог сотрудников» і «Журнал универсальных свойств сотрудников» підсистеми «Кадры» програмного комплексу PersonPro2.0, які використовуються для реалізації мети лабораторної роботи;

-  аналіз видів групування і класифікації об'єктів, реалізованих в модулі «Каталог сотрудников», за якими здійснюється пошук і відбір співробітників підприємства;

-  результати редагування наступних властивостей співробітника, довільно вибраного з бази даних Демо.mdb: «Общие», «Дополнительные», «Военный учет», «Ежегодные отпуска», «Универсальные свойства», «Приказы», «Карьера»;

-  результати редагування універсальних властивостей співробітника, довільно вибраного з бази даних Демо.mdb;

-  сформовані звіти про співробітника: «Использование отпусков», П-2 (лицьова і оборотні сторони), П-3 (алфавітна карта), П-4 (карта фахівця);

-  організаційну структуру і штатний розклад організації, опис якої зроблений в лабораторній роботі «Розробка організаційної структури і штатного розкладу підприємства» (база даних Моя база.mdb);