Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні персоналом», страница 17

Як прикладний програмний продукт (HR-системи) пропонується використовувати програму PersonPro 2.0 від компанії АМИ-Україна, яка має два випуски: PersonPro2.0 Базова; PersonPro2.0 SQL (http://personpro.ami.ua).

PersonPro2.0 Базова розрахована на використовування на одному комп'ютері, PersonPro2.0 SQL – в мережному режимі, і для неї необхідний сервер баз даних (SQL-сервер). Їх функціональність в частині кадрового обліку не відрізняється, але оскільки SQL-версія припускає режим, розрахований на багато користувачів, то вона має додаткові можливості з адміністрування користувачів і управління їх правами. В SQL-версії підтримуються найпоширеніші СУБД: Microsoft SQL Server, Oracle, InterBase, Sybase Adaptive Server Anywhere, Cache, mySQL, PostgreSQL.

Як організаційне забезпечення PersonPro2.0 використовуються:

-  документи організаційного, організаційно-методичного, органі-заційно-розпорядливого, нормативно-технічного, економічного характеру, представлені в електронному вигляді («Кодекс законів про працю України»; «Державний класифікатор України. Класифікатор професій. ДК-003-95»; типові посадові інструкції; затверджені форми для кадрового діловодства);

-  інструктивні матеріали з використовування модуля «Приказы», підсистеми «Отчеты», які представлені в літературі [3].

3.4  Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

3.4.1 Загальні методичні вказівки з виконання лабораторної роботи

Лабораторна робота виконується в два етапи.

На першому етапі здійснюється робота з базою даних Демо.mdb програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо.

База даних Демо.mdb вже наповнена демонстраційними даними, пов'язаними з формуванням різних типів наказів і звітності. Як демонстраційний приклад приведено підприємство «Ваша организация» з відповідним списком співробітників і відомостями про них.

При виконанні лабораторної роботи «Розробка організаційної структури і штатного розкладу підприємства» назва і деякі характеристики даного підприємства могли бути змінені, тому як демонстраційний приклад може бути використано підприємство із зміненою назвою.

На даному етапі вивчаються функціональні можливості програмного комплексу:

-  із створення і редагування різних типів наказів з персоналу і організації;

-  з формування різних видів звітності.

На другому етапі здійснюється робота з базою даних Моя база.mdb програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо.

На даному етапі здійснюється:

-  створення і редагування різних типів наказів з персоналу і організації (в першу чергу з прийому на роботу відповідно до розробленого штатного розкладу);

-  формування різних видів звітності, пов'язаної з веденням кадрового діловодства.

3.4.2 Порядок виконання роботи

1.  Ознайомитися з посадовими інструкціями, типовими формами наказів і звітів, нормативно-правовими актами для управління персоналом вітчизняних підприємств, приклади яких приведені в електронному вигляді в каталозі, вказаному викладачем.

2.  Запустити на виконання демо-версію програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо. Підключитися до бази даних Демо.mdb.

3.  Ознайомитися з модулем «Приказы» і підсистемою «Отчеты» програмного комплексу PersonPro2.0 Базова Демо, які забезпечують ведення електронного кадрового діловодства.

4.  Запустити на виконання модуль «Приказы» підсистеми «Кадры». Ознайомитися з складом і функціональними можливостями даного модуля, використовуючи опис програмного комплексу PersonPro2.0 [3]. Ознайомитися з функціями (командами), що надаються у вікні «Приказы», використовуючи демо-версію програмного комплексу.

5.  Видати декілька типових персональних наказів, використовуючи модуль «Приказы», за завданням викладача (викладач видає індивідуальне завдання для кожної бригади студентів). Ознайомитися з правовими аспектами даних категорій наказів.

6.  Видати груповий наказ, використовуючи модуль «Приказы», за завданням викладача. Ознайомитися з правовими аспектами даної категорії наказу.